Chemický průmysl

Nároky kladené na zařízení v chemickém průmyslu jsou obzvláště vysoké. Součástí výrobního procesu jsou často toxické, žíravé a nestabilní plyny.

Chemický průmysl

Nároky kladené na zařízení v chemickém průmyslu jsou obzvláště vysoké. Součástí výrobního procesu jsou často toxické, žíravé a nestabilní plyny.

Zachování čistoty produktu je naprostá nutnost a jsou zavedeny přísné kontroly kvality, které zajišťují, aby výrobci svým zákazníkům dodávali ty nejkvalitnější chemikálie.

V mnoha aplikacích dochází ke kontaktu stlačeného vzduchu s procesem, kterému slouží, kvalita takového vzduchu je tedy zcela zásadní.

Nečistoty (jako je olej) v dodávce stlačeného vzduchu mohou způsobit nákladné poškození produktu a ztrátu cenné výroby - což může vést k tomu, že nebudete schopni dodávat svým zákazníkům včas!

Mezi typická použití stlačeného vzduchu v chemickém průmyslu patří:

  • Procesní vzduch - vzduch používaný v přímém kontaktu s produkty, který slouží k pročištění, provzdušnění a pohybu produktů
  • Řídicí ventily a válce - zařízení používané ve výrobním procesu je ovládáno stlačeným vzduchem
  • Manipulace s materiálem - systémy čerpání kapaliny ovládané vzduchem se používají v těkavém prostředí bez rizika výbuchu
  • Výroba dusíku - vzduch je filtrován přes membránu za vzniku dusíku, který se používá v řadě chemických aplikací
  • Vzduchové clony - k vytvoření bezpečné a čisté oblasti
  • Sušení produktů - vzduch se smíchá s produktem s cílem urychlit procesy sušení

    Abychom splnili náročné normy v odvětví, vyvinuli jsme inovativní řadu bezolejových strojů, které zajišťují efektivní a spolehlivé dodávky vysoce kvalitního vzduchu.