Průmyslová výroba

Stlačený vzduch je nezbytným zdrojem energie a pro některý prvek své činnosti jej používá až 70 % průmyslových odvětví.

Podniky, které spoléhají na stlačený vzduch ve svých výrobních procesech, si nemohou dovolit kompromis v oblasti kvality čistoty vzduchu, protože jakékoliv znečištění by mohlo ohrozit jakost nebo bezpečnost výrobku.

Mezi typická použití stlačeného vzduchu v průmyslové výrobě patří:

  • Zařízení pro konečnou úpravu postřikem - k odpařování barvy, aby mohla být aplikována na součásti a produkty
  • Nástroje ovládané vzduchem - vzduchové nástroje jsou upřednostňovány před elektrickými, protože jsou lehké a snadno ovladatelné
  • Vzduchové zdvihací zařízení - vzduchová zdvihací zařízení lze použít pro řadu zvedacích operací
  • Tryskání - vzduch slouží k tryskání částic nebo štěrku pro účely otryskávání nebo čištění
  • Chlazení a ohřev - vzduch se používá ve vírové trubici za účelem vytvoření vysokého objemu horkého a studeného vzduchu pro průmyslové vytápění a chlazení
  • Čištění - vzduch se používá pro čištění ve výrobních zařízeních

Když si vyberete bezolejový kompresor od společnosti CompAir, získáte nejen výhody dodávek zaručeně čistého vzduchu.

Bezolejové technologie také přinášejí významné úspory energie a přínos pro životní prostředí, a stávají se tak preferovanou volbou pro podnikatele, kteří chtějí omezit uhlíkovou stopu.