Farmaceutický průmysl

Sterilní prostředí je ve farmaceutickém průmyslu nezbytné. Pokud tedy jde o stlačený vzduch, lze použít jen bezolejové technologie.

Farmaceutický průmysl

Sterilní prostředí je ve farmaceutickém průmyslu nezbytné. Pokud tedy jde o stlačený vzduch, lze použít jen bezolejové technologie.

Jakékoliv znečišťující látky ve stlačeném vzduchu, například olej, mohou způsobit přerušení procesu, odstávku výroby a nutnost drahého stažení výrobku - nemluvě o ztrátě dobré pověsti společnosti. Výrobci tak nemohou nic riskovat a za všech okolností vyžadují tu nejvyšší kvalitu vzduchu.

Mezi typická použití stlačeného vzduchu ve farmaceutickém průmyslu patří:

  • Procesní vzduch - vzduch používaný v přímém kontaktu s produkty, který slouží k pročištění, provzdušňování a pohybu produktů
  • Řídicí ventily a válce - ovládání zařízení používaného ve výrobním procesu
  • Manipulace s materiálem - Systémy čerpání kapaliny jsou v těkavém prostředí ovládány stlačeným vzduchem bez rizika výbuchu
  • Výroba dusíku - vzduch je filtrován přes membránu za vzniku dusíku
  • Vzduchové clony - vzduch se používá jako clona pro vytvoření bezpečné a čisté oblasti
  • Sušení produktů - vzduch se smíchá s výrobky pro urychlení procesu sušení.

Kromě požadavku na vysoce kvalitní bezolejový vzduch musí výrobci snižovat náklady na provoz a zvyšovat účinnost s cílem posílit hospodářský výsledek.

Ve společnosti CompAir máme kompletní sortiment kompresorů, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly absolutně bezolejový vzduch podle nejvyšších standardů kvality a s nejvyšší úrovní účinnosti, který vám pomůže těchto cílů dosáhnout.