Šroubové vzduchové kompresory

Olejový vzduchový kompresor je objemový kompresor a jde o typ, jehož použití v dnešní době převládá.

Olejem mazané šroubové kompresory

Šroubový kompresor, hlavními součástmi šroubového elementu jsou „samčí“ a „samičí“ rotor, které se pohybují proti sobě, zatímco objem mezi nimi a pouzdrem se zmenšuje.

Šroubový element není vybaven žádnými ventily a nepůsobí v něm žádné mechanické síly, které by vytvářely nějakou nerovnováhu. Díky tomu může kombinovat vysoký průtok s malými vnějšími rozměry.  Jelikož je šroubový kompresní element srdcem kompresoru, společnost CompAir tyto prvky projektuje a vyrábí sama na nejmodernějších CNC obráběcích strojích určených k obrábění rotorů s využitím online laserové technologie, aby byl profil rotoru nanejvýš přesný.

Výše zmíněné šroubové bloky v těchto olejem lubrikovaných vzduchových kompresorech můžou být poháněny motorem s konstantními nebo proměnnými (RS) otáčkami, průtok vzduchu sahá od 0,24 m²/min do 47 m²/min a výstupní výkon od 2,2 kW do 250 kW. Kompresory s regulací otáček dokážou účinně a spolehlivě reagovat na měnící se spotřebu vzduchu, která je běžná ve většině vzduchových systémů v podnicích, a dosahují tak úspory energie až 25 %.

Všechny modely od 15 kW mohou být vybaveny integrovaným systémem rekuperace tepla, takže můžete využít energii ztracenou ve formě tepla.