Elektronica

Er wordt gevoelige technische apparatuur gebruikt voor de productie van elektronische componenten. Dit vertegenwoordigt een grote kapitaalinvestering voor de producenten die te allen tijde beschermd dient te worden.

Elektronica

Er wordt gevoelige technische apparatuur gebruikt voor de productie van elektronische componenten. Dit vertegenwoordigt een grote kapitaalinvestering voor de producenten die te allen tijde beschermd dient te worden.

Dergelijke apparatuur gebruikt veel perslucht, bijvoorbeeld voor de pneumatische overdracht van componenten of voor de bediening van gevoelige kleppen. Deze perslucht moet absoluut olievrij zijn.

Elke olieverontreiniging van deze perslucht resulteert in hoge onderhoudskosten en in extreme gevallen in het volledig stilvallen van de productie.

Perslucht wordt in de elektronica-industrie doorgaans voor de volgende processen gebruikt:

  • Reiniging van pcb-kaarten — de perslucht wordt gebruikt om de kaarten na de productie schoon te blazen
  • Machines selecteren en plaatsen — de perslucht wordt gebruikt om het pneumatische gereedschap aan te drijven waarmee de componenten worden overgebracht

CompAir begrijpt dat u zich over allerlei dingen zorgen moet maken in het bedrijfsleven.

Gelukkig is persluchtkwaliteit iets waar u niet langer over hoeft na te denken.

Al onze olievrije compressoren zijn zo ontworpen dat ze volledig schone en consistente perslucht leveren, zodat u zich op uw bedrijfsprestaties kunt concentreren.