Farmaceutische productie

production sensitive environments

In productiegevoelige omgevingen, zoals de farmaceutische, elektronica- en voedingsmiddelenindustrie, gelden strenge normen om ervoor te zorgen dat deze productielocaties vrij zijn van verontreinigende stoffen.

Wanneer kwaliteit telt
De farmaceutische industrie is een van de strengst gereguleerde industrieën ter wereld.

Bedrijven die medicijnen produceren moeten zich houden aan:

  • Good Manufacturing Practice (GMP) protocol
  • De Europese Farmacopee
  • Diverse richtlijnen van de Food and Drug Administration (FDA)
  • Aanbevelingen van de Internationale Raad voor de harmonisatie van technische voorschriften voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (ICH3)

Perslucht is ook een belangrijk hulpmiddel ter ondersteuning van processen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en er gelden strenge normen en wetten voor hygiëne bij de productie van voedingsmiddelen. Volgens de Europese verordening inzake levensmiddelenhygiëne 852/2004 hebben fabrikanten bijvoorbeeld de zorgplicht om consumenten te beschermen tegen schadelijke of gevaarlijke verontreinigingen, waaronder olie en deeltjes.

Onthoud:

Bij alle persluchtsystemen moeten onderdelen zoals filters, kleppen en afdichtingen worden vervangen. Om de efficiëntie van een compressor te garanderen, is het echter belangrijk om te investeren in originele reserveonderdelen. Niet-originele filters hebben bijvoorbeeld een verminderde stof- en vuilopnamecapaciteit, waardoor verontreinigingen gemakkelijk in een systeem kunnen binnendringen.

Een niet-origineel smeermiddel kan extra eisen stellen aan het filterelement, waardoor stof en andere deeltjes in aanraking komen met interne compressoronderdelen, wat altijd leidt tot verslechtering van de mechanische prestaties. In beide gevallen veroorzaken verstopte filters ook een verslechtering van de energie-efficiëntieprestaties. Een compressor laten onderhouden door de fabrikant - en dus door een erkende monteur - geeft nog meer gemoedsrust. Dit kan er ook voor zorgen dat gebruikers geen problemen ondervinden met de garantie van de machine.


cleanroom-production_cleanroom-engineer

“Perslucht is van vitaal belang voor productieprocessen. Als deze verontreinigd is, kan dit leiden tot verminderde prestaties, productbederf en beschadigde productieapparatuur, wat resulteert in extra kosten en onverwachte stilstand. Naast eventuele gevolgen voor de gezondheid kan het blootstellen van klanten aan potentiële risico's door productverontreiniging de reputatie van een bedrijf schaden.”

<< Terug naar het menu