De CO2-voetafdruk verkleinen is niet alleen juist, maar ook goed voor het bedrijf

Perslucht maakt een aanzienlijk deel uit van de totale energiekosten van de Europese industriële fabrikanten - gewoonlijk ongeveer 10% en in sommige fabrieken zelfs 40%.2) Dat komt neer op meer dan 10 TWh elektriciteit per jaar en ongeveer 4,3 miljoen ton CO2.

De energiekosten maken 80% uit van de totale eigendomskosten van een compressor, dus investeren in milieuvriendelijke machines en het optimaliseren van bestaande systemen die minder energie verbruiken, kan de productiekosten van perslucht en de CO2-voetafdruk van een bedrijf aanzienlijk verlagen.

2) https://pwemag.co.uk/news/fullstory.php/aid/4276/The_hidden_value_of_compressed_air_heat_recovery.html

why-go-green_gh-gas-emissions

“Met een totale uitstoot van broeikasgassen van ongeveer 700 miljoen ton per jaar is de industriële sector de op twee na grootste klimaatvervuiler in Europa.” 1)

1) https://carbonmarketwatch.org/publications/a-new- hope-recommendations-for-the-eu-emissions-trading-system-review

Denk aan:

Hoewel het bij milieuvriendelijke compressoren draait om efficiëntie, is het nog steeds van vitaal belang om het juiste model te kiezen voor uw persluchtbehoeften. Hoeveel luchtstroom heb je nodig en voor welke toepassingen?

Zal de compressor constant of met tussenpozen draaien? Zal de vraag naar perslucht bijvoorbeeld schommelen door ploegendiensten of seizoensgebonden vraag?

Hoe belangrijk is de luchtkwaliteit? Deze factoren moeten altijd een belangrijke overweging zijn bij het specificeren van een persluchtsysteem.

why-go-green_how-much-airflow

Er bestaan momenteel EU- en internationale maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze omvatten:

Green Deal
Dit is de belangrijkste nieuwe groeistrategie van de Europese Unie om de EU-economie om te vormen tot een duurzaam economisch model. De overkoepelende doelstelling van de Green Deal, die in december 2019 wordt gepresenteerd, is dat de EU tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wordt. Als mijlpaal op weg naar dit doel heeft de Europese Commissie een doelstelling voor 2030 voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

EU-klimaatwetgeving
De bovenstaande 2030-doelstelling wordt - weerspiegeld in de Europese klimaatwet. De wet stelt een limiet aan de CO2-verwijderingsniveaus die kunnen meetellen voor de 2030-doelstelling, om ervoor te zorgen dat staten -actief de uitstoot verlagen, in plaats van deze bijvoorbeeld via bossen uit de atmosfeer te verwijderen.

De Overeenkomst van Parijs
De klimaatovereenkomst van Parijs, die in december 2015 door 196 partijen in de Franse hoofdstad werd gesloten, heeft als doel de stijging van de wereldwijde temperatuur deze eeuw "ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en de inspanningen voort te zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C". Alle ondertekenaars moesten een klimaatactieplan indienen bij de VN om aan te geven welke stappen ze ondernemen om de koolstofuitstoot te beperken.