Farmaceutische producten

Een steriele werkomgeving is van essentieel belang in de farmaceutische industrie. Wat perslucht betreft, mag het dus alleen olievrije perslucht zijn.

Farmaceutische producten

Een steriele werkomgeving is van essentieel belang in de farmaceutische industrie. Wat perslucht betreft, mag het dus alleen olievrije perslucht zijn.

Eventuele verontreinigingen in de perslucht, zoals olie, kan het proces verstoren, de productie stilleggen en kostbare product recalls veroorzaken - en dan hebben we het nog niet eens over de schade aan het merkimago. Dit betekent dat producenten het zekere voor het onzekere moeten nemen en te allen tijde over perslucht van de hoogste kwaliteit moeten beschikken ... zonder enige twijfel.

Behalve voldoen aan de vereisten voor hoogwaardige, olievrije perslucht, moeten producenten ook hun bedrijfskosten verlagen en de efficiëntie verhogen om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

CompAir biedt een compleet assortiment compressoren, ontworpen voor de levering van olievrije perslucht op basis van de hoogste kwaliteitsnormen, met een toonaangevende efficiëntie, zodat u deze doelstellingen kunt realiseren.

Perslucht wordt in de farmaceutische industrie doorgaans voor de volgende processen gebruikt:

  • Proceslucht — perslucht die direct contact maakt met producten voor reiniging, beluchting en productverplaatsing
  • Regelkleppen en cilinders — voor aansturing van de apparatuur die tijdens de productie wordt gebruikt
  • Materiaalverplaatsing — systemen voor het verpompen van vloeistoffen worden in explosiegevaarlijke omgevingen op veilige wijze door perslucht aangestuurd
  • Stikstofproductie — de perslucht wordt via een membraan gefilterd om stikstof te produceren
  • Luchtgordijnen — perslucht wordt gebruikt als een gordijn om een veilige en schone omgeving te creëren
  • Producten drogen — perslucht wordt met producten gemengd om het droogproces te versnellen.