Heeft u hulp nodig bij het kopen van een luchtcompressor?

Op deze pagina vindt u enkele eenvoudige stappen waarmee u rekening moet houden bij de aankoop van een luchtcompressor. Veel mensen denken onmiddellijk aan een klein handapparaat dat u aansluit op de banden van uw auto en het stopcontact op het dashboard om uw banden op te pompen tot ongeveer 30 psi. 

Wat is samengeperste lucht?

Wat is samengeperste lucht?

Luchtcompressoren beginnen bij dit formaat en gaan tot iets dat zo groot kan zijn als een typische kamer in uw huis. Recente ontwikkelingen in de compressortechnologie hebben de omvang van deze zeer grote machines, zoals de Ultima olievrije modellen, teruggebracht, maar de realiteit is dat er een enorm scala van verschillende processen is waarbij perslucht wordt gebruikt, van het oppompen van banden tot het aandrijven van hele productielijnen in fabrieken.

Op onze speciale pagina wat is perslucht? wordt uitgelegd waarom veel industrieën afhankelijk zijn van perslucht om hun processen aan te drijven en kunt u meer lezen over de verschillende compressortoepassingen. Het is een feit dat compressorgroottes beginnen bij de zeer kleine 2kW modellen en er zijn modellen bij elke kW grootte helemaal tot 320kW en hoger in sommige gevallen, omdat elke machine moet voldoen aan een zeer specifieke taak - het juiste volume lucht genereren bij de juiste druk.

Klik hier om te winkelen voor een CompAir luchtcompressor, selecteer de tabs om de verschillende beschikbare types te zien:

Oliegesmeerde compressoren

Olievrij

Luchtbehandeling en Accessoires

Mobiele Compressoren

Engineer Buying Guide

Het vereiste luchtdebiet en de vereiste druk moeten correct op elkaar zijn afgestemd en dit is een van de belangrijkste overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de aankoop van een luchtcompressor. Deze pagina geeft een overzicht van wat u moet overwegen, of het nu gaat om een 2kW- of een 250kW-model.

Waar gebruik je het voor?

Kies het juiste type luchtcompressor voor de toepassing waarvoor u hem gebruikt, u kunt meer lezen over de verschillende persluchttoepassingen hier.

Zuiger of schroef, olievrij of oliegesmeerd, toerentalregeling of niet, de nieuwste aandrijftechniek of een beproefd principe? Als het gaat om de aanschaf van een luchtcompressor of het upgraden van een bestaande compressorinstallatie, zijn er vele opties die u kunt kiezen. Olievrije compressoren worden bijvoorbeeld gebruikt bij de verpakking van levensmiddelen, waar de lucht in direct contact staat met het proces waarvoor hij dient, en dus volledig zuiver moet zijn.

 

Welke CFM (of welke luchtstroomvereiste) heb ik?

Om een doorsnee luchtgereedschap in een fabriekswerkplaats aan te drijven, is ongeveer 4-5CFM nodig. Het compressorvermogen moet dus overeenkomen met deze toepassing bij de juiste druk waarbij het luchtgereedschap moet werken, bijvoorbeeld 5 of 8 bar g. De luchtstroom van de compressor verandert ook afhankelijk van de benodigde druk, dus de juiste dimensionering is zeer belangrijk. Veel typische luchtcompressortoepassingen hebben een druk van 3 tot ongeveer 15 bar. Daarboven zou een hogedruk zuigercompressor worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het vullen van duikluchttanks, waar drukken tot 250 bar (250 maal de atmosferische druk) vereist zijn.

Airinsite Logo

Doe je voorbereiding: goede planning

Alvorens een luchtcompressor aan te schaffen, moet een reeks cijfers en feiten worden vastgesteld voor het gehele persluchtnet. Daartoe behoren de persluchtbehoefte (nu en in de nabije toekomst), de vereiste persluchtkwaliteit en de vraag of de afvalwarmte van de compressor wordt gebruikt voor een ander bedrijfsproces, zoals het verwarmen van de fabriek. Als de compressor wordt toegevoegd aan een bestaand station, moet u ook rekening houden met integratie in de besturingstechnologie.

Over het algemeen is het raadzaam de persluchtbehoefte over een bepaalde periode te meten om een behoefteprofiel te bepalen waarvoor de compressor of compressoren kunnen worden geselecteerd.

 

Lucht Controle

Persluchtaudits zijn een effectieve manier om uw huidige energieverbruik te identificeren en uw persluchtbehoeften te beoordelen.

 

Hoe controleer ik mijn perslucht?

Air audits kunnen zo eenvoudig of zo uitgebreid zijn als u wenst. Aan elke compressor in uw netwerk wordt voor een bepaalde tijd een datalogging-unit gekoppeld. De resultaten van de audit kunnen dan worden gebruikt om uw luchtdrukbehoeften, stroomverbruik en debiet te analyseren.

Onze ingenieurs kunnen u dan aanbevelingen doen die u helpen de juiste grootte en mix van compressoren met vaste en geregelde snelheid te kiezen. Uit de persluchtaudit kan ook blijken of u moet overschakelen op een nieuwe, efficiëntere machine, verdere netwerkverbeteringen of leidingupgrades moet uitvoeren of dat uw compressor beter moet worden geregeld. Wij kunnen u dan adviseren over eventuele verbeteringen die u in uw netwerk kunt aanbrengen om lekken te helpen verminderen en geld te besparen.

Naast het uitvoeren van een audit van uw persluchtsysteem, moet u ook regelmatige controles op luchtlekken in uw onderhoudsroutines opnemen.

Met een eenvoudig lekdetectieonderzoek kunnen eventuele problemen snel worden opgespoord en eventuele corrigerende maatregelen kunnen een onmiddellijk positief effect hebben met een snelle terugverdientijd.

Air Compressor Installation

Een eenvoudig luchtcompressornetwerk, met compressor (links), tank, luchtdroger & condensaatbeheer aan de rechterkant.

Leakage Table

Lekkagemeting en eliminatie

Een uitgebreide conditiebeoordeling van leidingen en bestaande apparatuur omvat ook het energieverbruik en lekmetingen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren: zelfs in goed onderhouden persluchtnetwerken gaat 10 tot 20 procent van de opgewekte perslucht verloren door lekken, in sommige gevallen is dat zelfs 40 procent. Gemiddeld gaat tot 30% van de opgewekte perslucht verloren door lekken.

In sommige gevallen is het bekend dat fabrieken een aparte compressor hebben om lekken te compenseren. Wij nemen deze kwestie zeer ernstig om energie-efficiënte duurzame producten te leveren die zo weinig mogelijk energie verbruiken.

Lekverlies tabel (zie hieronder)

 

Oil Free Compressed Air for Food and Beverage Industry

Drukverlaging en warmteterugwinning

Een nauwkeurige controle van de systeemdruk kan ook energie besparen: is 8 bar echt nodig of zou 7 bar volstaan? Als dat zo zou zijn, dan zou u acht tot tien procent besparen op de energiekosten die verband houden met perslucht - zonder enige investering. Warmteterugwinning kan ook het rendement van het compressorstation aanzienlijk verhogen, aangezien er veel thermische processen zijn waarbij de afvalwarmte kan worden gebruikt. In het geval van oliegeïnjecteerde compressoren kan 94 procent van de gebruikte energie als warmte worden teruggewonnen.

Aandacht voor persluchtkwaliteit

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk te beslissen welke compressortechnologie moet worden gebruikt voor het genereren van de vereiste persluchtkwaliteit zonder rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. High-tech compressoren van de nieuwste generatie voor het opwekken van olievrije perslucht en verfijnde traditionele zuigercompressoren spelen hierbij beide een belangrijke rol. Dit geldt met name voor gevoelige productieprocessen, waarbij ten minste een deel van de persluchtstroom aan de hoogste kwaliteitseisen moet voldoen, omdat deze bijvoorbeeld wordt gebruikt als steriele lucht voor de ventilatie van fermentoren in de farmaceutische industrie of de levensmiddelenproductie, voor vul- en verpakkingslijnen of voor elektronicaproductie en spuiterijen. 

In deze gevallen moet het proces- en werkmedium van de luchtcompressor 100% olievrij zijn, wat de vraag doet rijzen of olievrije lucht rechtstreeks moet worden gegenereerd dan wel door filtering. In het verleden is uitvoerig gediscussieerd over het gebruik van een oliegesmeerde compressor met luchtbehandelingsapparatuur om verontreinigingen na compressie te verwijderen of een volledig olievrije compressor. Hoewel het verwijderen van de olie-aërosolen uit de perslucht een complex proces is, is compressie in een met olie gesmeerde compressor tot op heden efficiënter. In veel gevallen is echter volledig 100% zuivere lucht vereist in toepassingen voor levensmiddelen en elektronische fabricage. Lees meer over de verschillende zuiverheidsklassen voor perslucht hier.

CompAir heeft ook een nieuw luchtbehandelingsgamma gelanceerd dat volledig in eigen beheer is ontworpen en geproduceerd om aan dezelfde kwaliteits-, prestatie- en efficiëntienormen te voldoen als zijn compressoren van wereldklasse. Wij leveren dus het volledige persluchtpakket, d.w.z. de compressor, het leidingwerk en alle luchtbehandelingsapparatuur die na het compressieproces nodig kan zijn om de juiste persluchtkwaliteit te bereiken.

 

Onpartijdige planning

Het is het beste om de planning te benaderen zonder vooropgezette meningen zoals "het moet een schroefcompressor/ zuigercompressor/oliegesmeerde compressor zijn" of "we hebben een 75 kW machine nodig" Het is beter om alle opties zorgvuldig te overwegen. Als u specialisten raadpleegt, moeten zij ook niet gebonden zijn aan één specifiek compressortype. Een nauwkeurige analyse van de huidige situatie en een berekening van de huidige persluchtbehoefte en het drukniveau, samen met die welke in de toekomst worden verwacht, moeten altijd als basis voor uw beslissingen worden gebruikt.

Indien de onderdelen van het systeem, met inbegrip van de luchtbehandeling, op elkaar zijn afgestemd en de onderhoudskosten zijn bepaald, kunnen de bedrijfskosten met hun hoge aandeel in de energiekosten, met grote nauwkeurigheid worden geraamd.

Modernisering loont

Aangezien de bedrijfskosten van een persluchtsysteem ongeveer 80% van de levenscycluskosten bedragen (zoals aan het begin vermeld), leidt zelfs een investering in geavanceerde energiebesparende compressortechnologie - tot lagere kosten dan de lopende exploitatie van een systeem dat niet optimaal werkt.

Dit betekent dat het energieverbruik van een compressorstation de doorslaggevende factor is voor de kosten. Een hogere initiële investering kan resulteren in een snel rendement op de investering. Dit kan met cijfers worden aangetoond: een typische 75 kW compressor, die 4.000 bedrijfsuren per jaar draait bij 70 procent capaciteit en 20 procent nullast, resulteert in energiekosten per jaar van €18.400. Dit bedrag is gebaseerd op een elektriciteitsprijs van 8 ct/kWh.

Een groot aantal industrieën gebruikt luchtcompressoren om hun processen voor een groot aantal toepassingen aan te drijven. Over sommige daarvan kunt u hier meer lezen .

U kunt een schroefcompressor simulator in actie zien op deze pagina hier.