Simmern/Germany, November 2019

iConn „Bądź w kontakcie” – właściwa informacja we właściwym czasie

Konserwacja prewencyjna urządzeń wytwarzających sprężone powietrze poprzez ocenę ich stanu technicznego za pośrednictwem platformy umiejscowionej w chmurze.

Z uwagi na fakt, że w przeciwieństwie do wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa same wytwarzają niezbędną „energię sprężonego powietrza”, są one również odpowiedzialne za jego długoterminową i niezawodną dostępność. Nieuchronnie, ze względu na cyfryzację procesów produkcyjnych, nastąpiła zasadnicza zmiana w zakresie zadań konserwacyjnych. Dzięki iConn firma Gardner Denver opracowała platformę opartą na chmurze, która umożliwia użytkownikowi wirtualny wgląd do sprężarki i jej danych eksploatacyjnych z komputera lub iPada. iConn stanowi część standardowego wyposażenia nowych sprężarek CompAir, ale może być również zintegrowany z istniejącymi systemami sprężarek, a nawet urządzeniami innych producentów, jako rozwiązanie modernizacyjne.

Bartłomiej Dyląg, Dyrektor Serwisu w Gardner Denver: „Dziś w przedsiębiorstwach produkcyjnych, niezależnie od ich wielkości, podchodzimy do zasilania sprężonym powietrzem w sposób kompleksowy. Na bardzo wczesnym etapie naszej działalności w krajach o niskim zagęszczeniu infrastruktury przemysłowej, dowiedzieliśmy się o kluczowym znaczeniu podejścia polegającego na konserwacji zapobiegawczej. W związku z tym opracowaliśmy iConn – platformę cyfrową dla rozwiązań IoT i Industry 4.0, umożliwiającą aktywne monitorowanie informacji z systemów sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym.”

 


iConn z instalacją kompresora

Konserwacja zapobiegawcza

Osoby zajmujące się konserwacją sprężarek powinny mieć świadomość, że koszty konserwacji – obliczone w całym cyklu życia produktu – są podobne do kosztów nabycia. Z tego powodu w przeszłości wielu użytkowników sprężonego powietrza przestawiło strategię serwisową z „wymiany części w razie potrzeby” na „konserwację zapobiegawczą”, a teraz wymienia części zużywalne zanim ulegną awarii. Niewątpliwie oznacza to, że zwiększają one dostępność stacji sprężonego powietrza, ale zawsze stoją przed dylematem: zbyt rzadka konserwacja może prowadzić do kosztownych awarii, przestojów w produkcji i wyższych kosztów energii. Alternatywnie zbyt wczesna obsługa serwisowa niepotrzebnie podnosi koszty, między innymi z powodu konieczności magazynowania drogich części. Pytanie brzmi zatem: jak znaleźć odpowiedni poziom usług – zgodnie z zasadą „tak dużo, jak to konieczne, tak mało, jak to możliwe”?

 

zalety schematu zdalnej diagnostyki sprężarek iConn

Inteligentna obsługa techniczna: konfigurowanie iConn zgodnie z potrzebami

iConn jest podstawowym rozwiązaniem, które zapewnia szczegółowy i regularny przegląd godzin pracy. Nieprawidłowości i instrukcje dotyczące konserwacji są automatycznie zgłaszane użytkownikowi w czasie rzeczywistym. Urządzenia innych producentów można wyposażyć w system monitorowania Iconn Universal. Możesz wybrać, czy wiadomości są wysyłane w formie wiadomości e-mail do komputera w centrum serwisowym, czy też wiadomości na smartfon osoby odpowiedzialnej. W obu przypadkach komunikat o błędzie jest wysyłany natychmiast po wystąpieniu sytuacji. W ten sposób możliwe jest podjęcie kroków zapobiegawczych, zanim wydarzenia, takie jak spadek ciśnienia, będą miały negatywne skutki dla produkcji. Jeżeli osoby uprawnione mają dostęp do zapisanych danych poprzez stronę internetową iConn, mogą efektywnie śledzić cykl życia każdej sprężarki.

Inteligentna konserwacja z monitoringiem sprężarek jest możliwa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych przy użyciu podstawowej wersji iConn. Nawet w przypadku uruchomienia dodatkowych funkcji, nie jest to luksus, ale raczej rozsądna ekonomicznie inwestycja, którą można wykorzystać, aby zapewnić płynność procesów produkcyjnych. Dzięki tym dodatkowym funkcjom system staje się iConn HD i umożliwia zapobiegawcze planowanie konserwacji z systemem wczesnego ostrzegania o usterkach maszyn. Pozwala to użytkownikowi na prowadzenie przyszłościowej, zorientowanej na potrzeby konserwacji (konserwacja zapobiegawcza), która jest idealnie dopasowana do motta „konserwacja tylko i wyłącznie w przypadku wzrostu prawdopodobieństwa awarii”. Dostępny jest również zdalny, internetowy monitoring z kontrolą za pomocą panelu operatorskiego. Cyfrowa usługa obejmuje zarówno planowanie konserwacji zapobiegawczej, jak również konserwację i okresową analizę energetyczną w celu całkowitego odciążenia użytkowników sprężonego powietrza; uwzględniono również oszczędność energii, a tym samym zrównoważone wykorzystanie sprężonego powietrza jako środka produkcji.

 

Studium przypadku

Wille GmbH w Delmenhorst pokazuje, jak to zadanie można zrealizować szczególnie ekonomicznie dzięki zastosowaniu platformy cyfrowej iConn. Jako jedna z wiodących firm świadczących usługi w zakresie sprężonego powietrza w północnych Niemczech, ma ponad 20 klientów, którzy od kwietnia 2018 roku monitorują sprężarki CompAir za pomocą iConn. Michael Kaiser, Kierownik Techniczny i osoba odpowiedzialna za Dział Sprzedaży Sprężarek w Wille: „iConn pomaga nam w zarządzaniu naszą pracą serwisową i tym samym zwiększa efektywność procesu dla naszych klientów. Ostrzeżenia i wczesna analiza pozwalają na lepsze planowanie, w tym dostępność części zamiennych”.;

Michael Kaiser uważa łatwość wdrożenia podstawowej wersji iConn, z której klienci mogą korzystać bezpłatnie. Za szczególną zaletę uważa, iż „Sprężarki połączone z nami w wielkości mocy silnika od 7,5 do 90 kW, niezawodnie i codziennie przekazują wszystkie dane, łącznie z aktualnym stanem i wydajnością”.

Podczas gdy większość sprężarek jest standardowo wyposażona w niezbędne czujniki, Wille wyposażył już kilka mniejszych urządzeń w urządzenie iConn. Dla Michaela Kaisera było to szczególnie ważne z punktu widzenia obsługi klienta: „Firmy szybko przekonały się o korzyściach płynących z naszej koncepcji monitoringu i nie były rozczarowane. Nie było urządzenia iConn, którego nie można było uruchomić od razu, a transmisja danych jest niezawodna nawet przy słabym połączeniu sieciowym w regionach wiejskich lub ekranowaniu w trudnych warunkach budowlanych. Ponieważ gromadzenie i transmisja danych jest całkowicie oddzielona od systemów informatycznych klienta, nawet w przypadku firm o wysokim poziomie bezpieczeństwa, nie ma obaw o ochronę danych”. „Dostaliśmy ostrzeżenie od sprężarki w stalowni, które sugerowało przegrzanie. Problem został rozwiązany bez korzystania z naszych służb interwencyjnych – przez telefon. Okazało się, że dostawca zablokował wylot powietrza chłodzącego kompresora kilkoma paletami.”

 


inżynier serwisu iConn u klienta

Redukcja strat energii

W Wille iConn pomaga również w rozwiązaniu jednego z najbardziej problematycznych problemów związanych z zasilaniem sprężonym powietrzem – strat energii spowodowanych nieszczelnościami. Temat, który ze względu na działalność Instytutu Fraunhofera ds. Inżynierii Produkcyjnej i Automatyki IPA, po raz kolejny jest obecnie gorącym tematem. Prof. Alexander Sauer, kierownik dywizji ds. zasobooszczędnej produkcji, stwierdził, że koszty energii w przypadku zasilania sprężonym powietrzem mogą zostać zredukowane nawet o 30%. Oznacza to około 5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, które można by zaoszczędzić, gdyby szacunkowo 60.000 instalacji sprężonego powietrza w Niemczech lepiej wykorzystywało potencjał wydajności. W Wille, przyjmują pragmatyczne podejście. Michael Kaiser: „Jeśli w kontekście przeglądu danych wykryjemy wartości odstające w pogorszeniu wydajności, które nie odpowiadają normalnym scenariuszom zużycia sprężarek, możemy zareagować i poszukać błędu, np. nieszczelności. Ostatnio typowym przykładem był wadliwy zawór elektromagnetyczny, przez który tracono dużo drogiego powietrza”.

 
pl-PL