Dlaczego warto odzyskiwać ciepło?

Faktem termodynamicznym jest, że około 94% energii potrzebnej do pracy sprężarki zamienia się w ciepło. Bez odzysku ciepła jest ono wydmuchiwane bezpośrednio do atmosfery. 

Za ciepło wytwarzane podczas sprężania płaci się w ramach procesu, ale powoduje to dodatkowe koszty, ponieważ ciepło to musi być usuwane przez wentylatory chłodzące. Jednocześnie większość firm zużywa dużo energii i pieniędzy na wytwarzanie gorącej wody technologicznej, ogrzewanie pomieszczeń lub wstępne podgrzewanie wody do wytwarzania pary.

Biorąc pod uwagę, że na systemy sprężonego powietrza przypada 10% całej energii elektrycznej zużywanej w przemyśle, a energia jest największym kosztem cyklu życia sprężarki. Sensowne jest odzyskiwanie tego ciepła, oszczędzanie energii i obniżanie kosztów.

 "Odzyskiwanie nadmiaru ciepła ze sprężarki pozwala zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla"

Jest niezwykle ważne, abyśmy skupili się na energii teraz i w przyszłości:

Wykorzystaj ciepło odpadowe na swoją korzyść: jego odzyskanie pozwoli Ci zaoszczędzić ogromne ilości energii, zmniejszyć emisję CO2 i poprawić koszty operacyjne.

Zwiększ sprawność systemu sprężonego powietrza

Dzięki systemowi odzysku ciepła CompAir ciepło wytwarzane przez sprężarkę może być ponownie wykorzystane, co daje następujące korzyści:

  • Znaczne oszczędności kosztów energii
  • Niezwykle krótki czas zwrotu i nwestycji – niskie koszty i nwestycyjne – czas zwrotu i nwestycji zwykle krótszy niż 1 rok
  • Niższa emisja CO2
  • Rozwiązania pod klucz
  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Niewielki ślad ekologiczny
  • Wysoka niezawodność
  • Brak wpływu na zasilanie sprężonym powietrzem

Rozwiązania w zakresie odzysku ciepła CompAir

Zastosowania odzysku ciepła

Potencjalne oszczędności energii i emisji CO2 dzięki odzyskowi ciepła 1)

Pliki do Pobrania