Serwis sprężarek - często zadawane pytania (FAQ)

Jak często należy serwisować sprężarkę?
Powtarzające się interwały konserwacji zależą od rzeczywistych godzin i czasu pracy. Oznacza to, że sprężarka, która nie osiągnie swoich godzin pracy w ciągu 6 lub 12 miesięcy do czasu następnej regularnej konserwacji, nadal wymaga serwisu, ponieważ różne części zużywające się i filtry podlegają procesowi starzenia. Ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa eksploatacji i gwarancji bezawaryjnej pracy zaleca się przestrzeganie podanych terminów konserwacji w zależności od rodzaju instalacji. Minimalna częstotliwość konserwacji to 1 x w roku.

Jak często muszę wymieniać filtr sprężonego powietrza (filtr oleju, filtr powietrza, filtr dokładny separatora, filtr sieciowy sprężonego powietrza)?
W zależności od elementu filtrującego i funkcji, elementy filtrujące powinny być wymieniane co 6 lub co najmniej co 12 miesięcy. 

Dlaczego powinienem regularnie wymieniać element filtrujący?
W celu zapewnienia stałego zasilania wysokiej jakości sprężonym powietrzem i obniżenia kosztów energii należy regularnie wymieniać elementy filtracyjne.

Jak często należy wymieniać olej?
Wymiana oleju jest zazwyczaj przeprowadzana w związku z regularną konserwacją. Mineralny olej do sprężarek powinien być wymieniany co 4000 godzin pracy. Syntetyczne oleje sprężarkowe mogą być z reguły używane dwa razy dłużej. Jednak w zależności od warunków otoczenia sprężarki i jakości zasysanego powietrza częstotliwość wymiany oleju może być różna. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzenie badania stanu w laboratorium za pomocą analizy oleju (kontrola oleju).

Jakiego rodzaju oleju powinienem użyć?
Zasadniczo należy stosować olej sprężarkowy zatwierdzony przez producenta urządzenia. Olej do sprężarek ma największe znaczenie w sprężarce (w przypadku smarowanych olejem sprężarek śrubowych). Olej  musi być czynnikiem który schładza , spręża i smaruje. Musi on jednak również mieć możliwość późniejszego oddzielenia od sprężonego powietrza. W zależności od zastosowania systemu, oleje mineralne mogą być również stosowane jak i oleje syntetyczne lub do kontaktu w przemyśle spożywczym. 

Kiedy muszę wymienić stopień sprężarkowy?
Stopień sprężarki (sprężarka śrubowa smarowana olejem) ze względu na swoją konstrukcję jest narażony na zużycie łożysk. Producenci łożysk podają dla swoich łożysk wydajność pracy wynoszącą ok. 35.000 godzin pracy. Dlatego zalecamy zapobiegawczą wymianę łożysk po osiągnięciu godzin pracy. Przy zawieraniu umowy gwarancyjnej (Assure) wymiana zapobiegawcza jest dostosowywana. 

Kiedy muszę przeprowadzić test zbiornika ciśnieniowego?
Powtarzająca się kontrola zbiornika ciśnieniowego jest regulowana przez rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy (BetrSichV). Rozporządzenie to określa: Przeprowadzać kontrolę wzrokową co 5 lat i test ciśnieniowy co 10 lat.

Badanie może być przeprowadzone przez kompetentną osobę, jeżeli objętość ciśnieniowa produktu jest mniejsza niż 1000 l (maksymalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika x objętość zbiornika < 1000 l): (inżynier serwisu CompAir). Powyżej >1000 l badanie jest przeprowadzane przez eksperta z zatwierdzonej jednostki kontrolującej (ZÜS), takiej jak TÜV lub DEKRA.

Czy muszę zrobić test DGUV3 w zakładach, a jeśli tak, to kiedy?
DGUV 3 jest rozporządzeniem niemieckiego społecznego ubezpieczenia wypadkowego (DGUV) w sprawie zapobiegania wypadkom... DGUV 3 w szczególności zajmuje się szczegółowo systemami i urządzeniami elektrycznymi stosowanymi w handlu. Regularna kontrola sprężarek opiera się na ocenie ryzyka dla sprężarek powietrza. Z reguły inspekcja odbywa się co 4 lata. Przegląd może być przeprowadzany przez technika serwisowego w związku z konserwacją.

Czy mogę zawrzeć specjalną umowę serwisową na moją sprężarkę?
Każda stacja sprężonego powietrza ma swoje własne cechy szczególne i specjalne wymagania. Dla każdego z tych wymagań można uzyskać umowę serwisową i samodzielnie określić zakres umowy. W ten sposób wspólnie gwarantujemy koszty eksploatacyjne i niezawodność działania.

Czy istnieje system monitorowania sprężarek?
Dla wszystkich sprężarek oferujemy serwis sprężarek Iconn. System ten monitoruje warunki pracy sprężarek i tym samym umożliwia całodobowy monitoring instalacji.

Czy mogę zmodernizować system odzyskiwania ciepła w mojej starej sprężarce?
Zasadniczo istnieje możliwość doposażenia w system odzysku ciepła. Należy jednak uzgodnić projekt w tym zakresie.

Jak długa jest żywotność sprężarki i jak można ją wydłużyć?
Żywotność sprężarki opiera się przede wszystkim na godzinach pracy, a nie koniecznie na roku produkcji. Dlatego nie jest możliwe ilościowe określenie okresu trwałości użytkowej. Ze względu na postęp techniczny i programy dotacji należy raczej zbadać, czy można stworzyć ekonomiczną i ekologiczną wartość dodaną poprzez zastąpienie starszego systemu.

Można to również osiągnąć poprzez modyfikację istniejących systemów, np. poprzez wymianę energooszczędnych silników elektrycznych lub modernizację systemów odzyskiwania ciepła. 

Dlaczego zbiornik sprężarki nagrzewa się?
Podczas procesu sprężania / uwalniana jest energia sprężania, która podgrzewa sprężone powietrze i olej sprężarkowy. 

Ile sprężonego powietrza może przepływać przez rurę?
Ilość sprężonego powietrza, która może przepłynąć przez rurę, zależy od wielu czynników, w tym średnicy rury, materiału i warunków. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź specyfikacje na ingersollrandproducts.com lub specyfikacje producenta rur.

Czy sprężarka powietrza może eksplodować?
Należy zawsze mieć na uwadze, że sprężone powietrze może być niebezpieczne i dlatego należy je stosować z odpowiednią ostrożnością. Nawet wysokiej jakości urządzenia sprężonego powietrza mogą mieć wady, jeśli są niewłaściwie używane, obsługiwane lub konserwowane. Ponieważ sprężone powietrze znajduje się pod wysokim ciśnieniem, istnieje ryzyko nagłej dekompresji w przypadku wystąpienia wady

Czy zbiornik sprężarki powietrza może być spawany?
W przypadku, gdy zbiornik sprężarki powietrza wymaga spawania, operacja spawania musi być wykonana przez spawacza posiadającego certyfikat ASME, ponieważ wszystkie zbiorniki ciśnieniowe dostarczane przez Ingersoll Rand są certyfikowane. W związku z tym wszystkie prace spawalnicze na tych zbiornikach muszą być wykonywane również przez spawaczy posiadających certyfikat ASME.

Czy podczas pracy sprężarki powietrza wytwarzany jest tlenek węgla?
Sprężarki powietrza sprężają powietrze z otoczenia. Napędzane elektrycznie sprężarki powietrza nie wytwarzają tlenku węgla podczas pracy, ale zasysają go i sprężają, jeśli jest obecny w otaczającym powietrzu. W przypadku wątpliwości dotyczących tlenku węgla należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy.

Czy sprężarka napełniona sprężonym powietrzem waży więcej?
Jeśli zbiornik powietrza zawiera sprężone powietrze, waży ono więcej niż wtedy, gdy jest pusty. Nigdy nie należy przemieszczać ani pracować na urządzeniach sprężonego powietrza znajdujących się pod ciśnieniem lub podłączonych do zasilania.

Czy ma sens wyłączanie osuszacza ziebniczego pod koniec produkcji, aby oszczędzać energię?
Z ekologicznego punktu widzenia, oczywiście zawsze rozsądnie jest wyłączać niepotrzebnych odbiorców energii. Jednak w przypadku osuszacza ziębniczego należy zawsze pamiętać, że wydajność osuszacza nie jest dostępna natychmiast po jego włączeniu. Osuszacz ziębniczy wymaga wstępnego uruchomienia, aby schłodzić układ. Czas ten różni się w zależności od osuszacza, dlatego na wszelki wypadek osuszacz powinien być włączony na pół godziny przed uruchomieniem sprężarki. Jeżeli nie można zapewnić terminowego uruchomienia osuszacza, powinnen on pozostać włączony na stałe, ponieważ koszty i energia potrzebne do usunięcia kondensatu z instalacji rurowej znacznie przewyższają możliwe oszczędności wynikające z wyłączenia osuszacza.