Oil Sampling

Oil Sampling and analysis can identify problems in the earliest stages which can keep downtime to a minimum, reduce repair cost and ensure optimum energy efficiency.

Szczegółowe raporty z przeprowadzonych analiz pozwalają uzyskać informacje na temat zanieczyszczeń zewnętrznych, umożliwiające wgląd w warunki otoczenia mające wpływ na smar oraz pracę sprężarki, bądź na temat zanieczyszczeń wewnętrznych, dzięki czemu użytkownik zostanie uprzedzony o możliwych usterkach podzespołów. Dostarczymy czytelny raport, który będzie zawierał informacje dotyczące terminu kolejnego próbkowania, parametrów odbiegających od normy oraz zmian, które można wprowadzić, aby zaradzić takim sytuacjom.

Jakie są korzyści?

  • Zmniejszenie przestojów oraz strat produkcyjnych
  • Możliwość wczesnego wykrycia potencjalnych problemów
  • Możliwość zaplanowania z wyprzedzeniem prac konserwacyjnych
  • Zaoszczędzenie pieniędzy
  • Zmniejszenie kosztów napraw
  • Zapewnienie użytkownikowi bezproblemowej eksploatacji
  • Pewność co do stanu oleju
  • Informacje na temat stanu sprężarki