Istnieje duży potencjał optymalizacji wydajności zasilania sprężonym powietrzem, który często można wykorzystać przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Ponieważ koszty energii stanowią ponad 80% całkowitych kosztów eksploatacji sprężarki, nawet stopniowe wykorzystanie tego potencjału jest efektywne. Użytkownik oszczędza koszty energii już po krótkim czasie i jednocześnie zmniejsza emisję CO2.

 

Najlepsze wskazówki dotyczące optymalizacji sprężarki

Przeprowadź kontrolę sprężonego powietrza

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad zakupem nowej sprężarki lub chcecie zmodernizować istniejącą instalację, zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie kontroli sprężonego powietrza.

Kontrola sprężonego powietrza jest bardzo precyzyjną procedurą, w której do każdej sprężarki w sieci podłączone jest urządzenie rejestrujące dane, co nie ma wpływu na proces.

Wyniki pokazują dokładne ciśnienie i przepływ objętościowy w całym systemie i pozwalają na symulowany dobór sprężarek w celu zapewnienia instalacji sprężarek o odpowiednich wymiarach. Pozwala to na optymalizację wydajności systemu, zmniejszając tym samym zużycie energii i zapewniając niezawodność całego systemu. Zaawansowane, zintegrowane systemy sterowania sprężarek obsługują ciągłą rejestrację danych, dzięki czemu w przypadku zmiany profilu systemowego można również dostosować sprężarki tak, aby w każdej chwili osiągnąć maksymalną wydajność.

Odzyskiwanie ciepła

Wykorzystanie potencjału cieplnego sprężarki można sprawdzić już podczas kontroli sprężonego powietrza. Przecież ponad 90% (odpadowego) ciepła wytworzonego przez sprężarkę można wykorzystać do dobrego wykorzystania - na przykład do ogrzewania budynków, zaopatrzenia w ciepłą wodę lub jako ciepło technologiczne. Im większe znaczenie dla przedsiębiorstwa ma wykorzystanie ciepła, tym ważniejszy jest wybór optymalnej konstrukcji sprężarki (chłodzonej olejem lub wodą).


Określenie i poprawa efektywności sprężarki

Sprawność sprężarki można sprawdzić za pomocą reguły, w której iloraz mocy sprężarki (kW) i wydajności (m³/min) przy ciśnieniu nominalnym służy do określenia, czy konieczna jest jej wymiana.

Wydajność sprężarki jest w pełni wykorzystana, jeśli zasysane powietrze jest możliwie czyste i chłodne. Warunkiem efektywnej produkcji sprężonego powietrza jest zatem uwzględnienie warunków klimatycznych (wilgotność / temperatura) podczas planowania instalacji.

W celu zapewnienia energooszczędnej pracy sprężarki należy dążyć do osiągnięcia jak najniższej prędkości obrotowej na biegu jałowym. Zapotrzebowanie na energię na biegu jałowym może być znaczne, zwłaszcza w przypadku starszych sprężarek. Jeśli używanych jest kilka sprężarek, dobrym rozwiązaniem jest ich podział na maszyny podstawowe i szczytowe.

Unikaj nieszczelności

W sieci sprężonego powietrza, która jest tylko umiarkowanie utrzymywana, może dojść do utraty do 20 lub nawet 30% wytworzonego sprężonego powietrza na skutek nieszczelności. Regularne wykrywanie wycieków jest zatem "koniecznością" w zakresie konserwacji. Oprócz przewodów rurowych, zaworów odcinających i ręcznych zaworów kondensatu, węży, złączek, rur, kołnierzy i połączeń rurowych należy również sprawdzać pod kątem szczelności - za pomocą "urządzeń pokładowych" lub przez producenta sprężarki lub wykwalifikowanego serwisanta. Przykład pokazuje, jak ważne i niezbędne jest wykrywanie nieszczelności: nieszczelność o średnicy zaledwie 2 mm w sieci 10 bar może spowodować dodatkowe koszty sprężonego powietrza w skali roku w wysokości ponad 30 000 euro.


Zwróć uwagę na ciśnienie sieciowe

Im wyższe ciśnienie robocze, tym większe zużycie energii. Dlatego też cała sieć ze wszystkimi jej elementami powinna być zoptymalizowana pod kątem niskich ciśnień różnicowych. Oznacza to na przykład: krótkie przebiegi rur, gładkie łuki i brak "wąskich gardeł" w rurach i połączeniach. W przypadku wkładów filtracyjnych różnica ciśnień zwiększa się wraz z okresem eksploatacji, dlatego należy je regularnie wymieniać.


Dobór urządzeń uzdatniających zgodnie z wymaganiami

Zasada "tak wiele, jak to konieczne - tak mało, jak to możliwe" odnosi się do uzdatniania sprężonego powietrza, a pytanie "scentralizowane i/lub zdecentralizowane?" powinno być rozstrzygane także z punktu widzenia efektywności energetycznej. Przy wyborze filtrów ważna jest nie tylko potwierdzona skuteczność separacji (ISO12500-1). Muszą one mieć również najniższy możliwy opór przepływu, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie energetyczne sprężarki. Można stosować sterowane czasowo lub sterowane elektronicznie spusty kondensatu. Decyzja dotycząca zasady działania osuszacza (osuszacz chłodniczy/osuszacz adsorpcyjny z regeneracją na zimno lub gorąco) w przypadku nowych instalacji lub modernizacji zależy od wymaganej jakości sprężonego powietrza (ISO 8573-1:2010), wymaganej ilości sprężonego powietrza i wymaganego ciśnieniowego punktu rosy. Cotygodniowa kontrola nieautomatycznie nadzorowanych komponentów oczyszczających ma pozytywny wpływ na bezpieczne i efektywne zasilanie sprężonym powietrzem.


Regularna wymiana wkładów filtracyjnych może pomóc w uniknięciu spadków ciśnienia. Jeśli filtr jest zatkany, sprężarka musi zużywać więcej energii, aby pokonać zator poprzez wyższe ciśnienie. Cotygodniowe kontrole filtrów dolnoprzepustowych pozwalają na zidentyfikowanie potencjalnych problemów zanim one wystąpią.


Zmniejszenie okresów pracy na biegu jałowym

Praca bez obciążenia zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ sprężarka nadal pracuje i zużywa energię bez wytwarzania sprężonego powietrza.

Ponadto sprężarka jest zatrzymywana i ponownie uruchamiana, co prowadzi do zwiększonego zużycia komponentów i zwiększa koszty eksploatacji ze względu na wyższe koszty konserwacji i zużycia energii.

Prawidłowe zwymiarowanie systemu lub zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania sprężarką w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniej konfiguracji dla danego zastosowania zapewni wysoce wydajną i niezawodną pracę.


Ustalenie właściwej wielkości zbiorników sprężonego powietrza

Upewnij się, że zbiorniki powietrza są odpowiednio zwymiarowane dla danego zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, im lepiej system regulacji sprężarek jest dopasowany do aktualnego zapotrzebowania (systemy z regulacją prędkości obrotowej), tym mniejszy może być zbiornik sprężonego powietrza. Systemy sterowane obciążeniem/biegiem jałowym, np. z kilkoma dużymi odbiornikami, wymagają większych ilości buforów w celu ograniczenia operacji przełączania napędów sprężarek. Zmniejsza to ich zużycie i poprawia efektywność energetyczną.


Użycie właściwej technologii

Im lepiej sprężarka jest dostosowana do danego zadania, tym bardziej wydajnie pracuje. Parametry, które należy tu uwzględnić, to ciśnienie robocze (min/ max), przepływ objętościowy (min/ max) oraz wymagana jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1:2010. Zastosowanie i poziom bezpieczeństwa zasilania decydują ostatecznie o tym, czy uzasadniona jest wyższa inwestycja w sprężarkę bezolejową. A gdy zapotrzebowanie na sprężone powietrze ulega wahaniom, dodatkowe koszty zakupu sprężarki o regulowanej prędkości obrotowej prawie zawsze się zwracają.

Instalacja nowego, energooszczędnego modelu może się zwrócić w krótkim czasie. Dzięki współpracy z firmą CompAir wielu klientom udało się osiągnąć doskonałe czasy zwrotu inwestycji!


comparison of energy cost pl

Używaj oryginalnych części zamiennych

Oryginalne części zamienne dają najlepszą gwarancję długiej żywotności i wydajnej pracy systemu. Dotyczy to stopni sprężarki, zaworów i uszczelek, ale także środków smarnych i komponentów technologicznych. Konstrukcja, materiały i jakość części zamiennych są bezpośrednio związane z dalszym rozwojem sprężarek. Doświadczenie pokazuje: Często niewielka dodatkowa inwestycja w oryginalne części zwraca się - nie tylko z powodu gwarancji.

CompAir-Assure

Zapewnienie ciągłej i proaktywnej obsługi

Ciągły serwis i konserwacja to podstawowy warunek dla trwałej, niezwodnej i efektywnej eksploatacji urządzeń wytwarzających sprężone powietrze.

Naszym celem jest jak najlepsze dostosowanie się do potrzeb naszych klientów. Smart Maintenance nie jest luksusem, ale rozsądną ekonomicznie inwestycją, która zapewnia płynny proces produkcji. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani technicy serwisowi i partnerzy utrzymują Państwa sprężarki zgodnie z wysokimi standardami jakości i z dokładną dokumentacją.

Konserwacja i zabezpieczenie sprężarek ma kluczowe znaczenie dla firmy produkcyjnej. Na Państwa życzenie możemy podjąć się zarówno zaplanowanych, jak i nieplanowanych napraw złożonych maszyn i systemów w celu utrzymania lub przywrócenia im pełnej zdolności operacyjnej.

Radzimy jednak zawrzeć pełną umowę serwisową wraz z bezpłatnym serwisem sprężarki iConn, który obejmuje regularne kontrole wydajności i bezpieczeństwa. Obejmuje to zarówno naprawy awaryjne, jak i konserwację zapobiegawczą oraz dostawę oryginalnych części zamiennych.

Proaktywna konserwacja z iConn

iConn Monitoring dostarcza użytkownikom sprężonego powietrza obszerne dane maszyn w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do dokładnego planowania produkcji i ochrony inwestycji.

iConn został zaprojektowany jako otwarta platforma, która wspiera również sprężarki i produkty do uzdatniania pochodzące od innych producentów - zapewniając tym samym sensowne analizy z wartością dodaną.

iConn jest częścią standardowego wyposażenia nowych sprężarek, ale może być również instalowany jako "rozwiązanie modernizacyjne" w istniejących instalacjach sprężarkowych, a także w sprężarkach innych producentów.