assure10_intro

Doskonałość inżynierska

Program gwarancyjny CompAir Assure™ 10 gwarantuje do 44.000 godzin pracy i do 6 lat całkowitego spokoju, stanowiąc jedną z najbardziej wszechstronnych ofert gwarancyjnych. Okres gwarancji obejmuje 6 lat / 44 000 godzin dla sprężarki i 10 lat dla specjalnie zaprojektowanego bloku sprężarki. To przedłużenie gwarancji jest bezpłatne dla użytkownika.

Jakość wymaga ochrony

Jakość wymaga ochrony

Nowe instalacje sprężarek

Gwarancja AssureTM 10 jest dostępna bezpłatnie dla właścicieli sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju. Klient musi jedynie zezwolić certyfikowanemu partnerowi serwisowemu CompAir na wykonanie usług w ramach harmonogramu serwisowego Assure 10.

Assure 10 rewarrant

Assure 10 umożliwia ponowne przyznanie gwarancji na sprężarki CompAir smarowane olejem, które nie są obecnie objęte gwarancją. Wystarczy, że właściciel sprężarki wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego, wykona niezbędne prace naprawcze i podpisze umowę serwisową z autoryzowanym serwisem CompAir - to takie proste.

AssureTM 10 warunków

  • iConn musi pozostać aktywny podczas okresu gwarancyjnego (>= 30 kW).
  • Zawsze używaj oryginalnych zestawów konserwacyjnych CompAir, smarów i części zamiennych.
  • System musi zostać zarejestrowany w ciągu 90 dni od uruchomienia.
  • Certyfikowany partner serwisowy CompAir musi zarejestrować wszystkie wykonane prace konserwacyjne i użyte zestawy konserwacyjne przy użyciu procesu rejestracji konserwacji z użyciem kodu qr.
  • Dalsze informacje znajdują się w warunkach gwarancji Assure 10.

assure10_quality-needs-protection

Państwa świadczenia

Korzyści z zapewnienia

Pobieranie plików