Przemysł chemiczny

Wymagania wobec sprzętu wykorzystywanego w przemyśle chemicznym są szczególnie wysokie. W procesie produkcji często używa się gazów toksycznych, powodujących korozję i nietrwałych.

Przemysł chemiczny

Wymagania dotyczące sprzętu wykorzystywanego w przemyśle chemicznym są szczególnie wysokie. Toksyczne, powodujące korozję i nietrwałe gazy często są częścią procesów produkcji.

Utrzymanie czystości produktu jest konieczne. Aby producenci mogli zapewnić klientom produkty chemiczne wysokiej jakości, stosowane są surowe kontrole.

Podczas wielu zastosowań sprężone powietrze styka się z procesem, do którego jest używane. W związku z tym jego jakość jest niezwykle ważna.

Zanieczyszczenia, takie jak olej, w źródle sprężonego powietrza mogą przyczynić się do zepsucia produktu i utraty wartościowej części produkcji, co z kolei może skutkować niedotrzymaniem terminu dostawy produktów.

Typowe zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle chemicznym to między innymi:

  • Powietrze używane w procesie — powietrze wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie z produktem w celu jego oczyszczenia, napowietrzenia i przeniesienia
  • Zawory sterujące i tłoki — sterowanie sprzętem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych odbywa się przy użyciu sprężonego powietrza
  • Obsługa materiału — systemy wtłaczania płynów, do obsługi których wykorzystywane jest powietrze, są wykorzystywane w środowiskach lotnych bez ryzyka wybuchu
  • Wytwarzanie azotu — powietrze filtrowane jest przez membranę w celu wytworzenia azotu mającego różnorodne zastosowanie w przemyśle chemicznym
  • Kurtyny powietrzne — wytworzenie bezpiecznej i czystej przestrzeni
  • Osuszanie produktów — w celu przyspieszenia procesu suszenia, powietrze mieszane jest z produktem

Aby sprostać wymagającym standardom przemysłowym, opracowaliśmy gamę innowacyjnych maszyn bezolejowych w celu zapewnienia wydajnego i niezawodnego źródła powietrza o wysokiej jakości.

Sprężarki bezolejowe