Nowoczesne technologie dla producentów żywności i napojów jutra.

Ta specjalna strona branżowa pokazuje, jakimi osiągnięciami technicznymi dysponują obecnie producenci żywności i napojów w zakresie techniki sprężonego powietrza do bezpośredniego przetwarzania żywności. Objaśniono również korzyści wynikające z zastosowania tych nowoczesnych systemów sprężonego powietrza w celu osiągnięcia celów ochrony środowiska i cyfryzacji całej branży.

Najwyższe wymagania względem jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i nastawienia na klienta.

W przeciwieństwie do sprężonego powietrza stosowanego w innych gałęziach przemysłu, nie ma norm ani przepisów określających minimalny dopuszczalny poziom czystości sprężonego powietrza stosowanego w produkcji żywności. Chociaż przepisy i kodeksy na całym świecie mówią, że sprężone powietrze stosowane w tym środowisku musi być wolne od zanieczyszczeń i nie może stanowić zagrożenia, nie określono żadnych rzeczywistych limitów.

Ryzyko dla żywności i napojów związane z procesami wykorzystującymi sprężone powietrze może być potencjalnie znaczne, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i działania zapobiegawcze. Wilgoć, olej i inne cząstki stanowią zagrożenie w zastosowaniach, w których sprężone powietrze jest powszechnie używane, takich jak osuszanie i filtrowanie.

Dlatego wszyscy producenci żywności i napojów chcą podjąć odpowiednie kroki, aby ich towary spełniały najwyższe standardy jakości. Wszystkie etapy łańcucha dostaw - od produkcji i przetwarzania, poprzez pakowanie, transport i magazynowanie - muszą być dokładnie kontrolowane, a zapewnienie czystości sprężonego powietrza powinno być priorytetem dla decydentów.


ISO-8573-1
Drop no oil

Zgodność z prawem

Niektóre procesy wymagają czystego, suchego, pozbawionego oleju powietrza i nie mogą ryzykować jego zanieczyszczenia. Sprężarka bezolejowa zapewnia spokój zarówno w systemie, jak i w firmie.


Piggy bank

Niższe koszty utrzymania i oszczędność energii

W sprężarkach bezolejowych olej nie znajduje się w komorze sprężania. W związku z tym minimalizuje wymagania dotyczące filtracji i spadki ciśnienia, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność energii.
Tick

Bezproblemowe użytkowanie

Systemy uzdatniania powietrza i urządzenia procesowe mogą zostać uszkodzone przez sprężone powietrze nasycone olejem, który może następnie wpłynąć na wrażliwe elementy elektroniczne, powodując niepotrzebne przestoje i koszty.
Chart

Większa trwałość

Dzięki wysokiej jakości, wolnemu od zanieczyszczeń powietrzu można mieć pewność, że system sprężonego powietrza jest tak efektywny i wydajny, jak to tylko możliwe.


Pobierz plik informacyjny

Kliknij obrazek, aby pobrać plik informacyjny.


Case Studies

pl-PL