Nowoczesne technologie dla producentów żywności i napojów jutra.

Ta specjalna strona branżowa pokazuje, jakimi osiągnięciami technicznymi dysponują obecnie producenci żywności i napojów w zakresie techniki sprężonego powietrza do bezpośredniego przetwarzania żywności. Objaśniono również korzyści wynikające z zastosowania tych nowoczesnych systemów sprężonego powietrza w celu osiągnięcia celów ochrony środowiska i cyfryzacji całej branży.

Zalety sprężarek bezolejowych

Typowe zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym to między innymi:

  • Transport produktu — przenoszenie produktów w obrębie procesu produkcyjnego
  • Maszyny do napełniania żywnością
  • Pompy do płynów — transport produktów płynnych w obrębie procesu produkcyjnego i napełniania
  • Wytwarzanie azotu — sprężone powietrze jest filtrowane w celu wytworzenia azotu używanego w procesie pakowania
  • Noże powietrzne — stosowane do krojenia i obierania warzyw oraz owoców
  • Pakowanie — wytwarzanie próżni wykorzystywanej w procesie pakowania

Niezależnie od wytwarzanych produktów, może to być ciasto lub pizza, woda butelkowana czy piwo, masz pewność, że nasza gama sprężarek bezolejowych zapewni Twojemu przedsiębiorstwu niezawodne źródło powietrza wysokiej jakości, a Tobie — spokojną głowę.

Najwyższe wymagania względem jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i nastawienia na klienta.

W przeciwieństwie do sprężonego powietrza stosowanego w innych gałęziach przemysłu, nie ma norm ani przepisów określających minimalny dopuszczalny poziom czystości sprężonego powietrza stosowanego w produkcji żywności. Chociaż przepisy i kodeksy na całym świecie mówią, że sprężone powietrze stosowane w tym środowisku musi być wolne od zanieczyszczeń i nie może stanowić zagrożenia, nie określono żadnych rzeczywistych limitów.

Ryzyko dla żywności i napojów związane z procesami wykorzystującymi sprężone powietrze może być potencjalnie znaczne, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i działania zapobiegawcze. Wilgoć, olej i inne cząstki stanowią zagrożenie w zastosowaniach, w których sprężone powietrze jest powszechnie używane, takich jak osuszanie i filtrowanie.

Dlatego wszyscy producenci żywności i napojów chcą podjąć odpowiednie kroki, aby ich towary spełniały najwyższe standardy jakości. Wszystkie etapy łańcucha dostaw - od produkcji i przetwarzania, poprzez pakowanie, transport i magazynowanie - muszą być dokładnie kontrolowane, a zapewnienie czystości sprężonego powietrza powinno być priorytetem dla decydentów.


ISO-8573-1

Drop no oil

Zgodność z prawem

Niektóre procesy wymagają czystego, suchego, pozbawionego oleju powietrza i nie mogą ryzykować jego zanieczyszczenia. Sprężarka bezolejowa zapewnia spokój zarówno w systemie, jak i w firmie.

Piggy bank

Niższe koszty utrzymania i oszczędność energii

W sprężarkach bezolejowych olej nie znajduje się w komorze sprężania. W związku z tym minimalizuje wymagania dotyczące filtracji i spadki ciśnienia, co bezpośrednio przekłada się na oszczędność energii.

Chart

Większa trwałość

Dzięki wysokiej jakości, wolnemu od zanieczyszczeń powietrzu można mieć pewność, że system sprężonego powietrza jest tak efektywny i wydajny, jak to tylko możliwe.

zaznacz ikonę

Bezproblemowe użytkowanie

Systemy uzdatniania powietrza i urządzenia procesowe mogą zostać uszkodzone przez sprężone powietrze nasycone olejem, który może następnie wpłynąć na wrażliwe elementy elektroniczne, powodując niepotrzebne przestoje i koszty.

Pobierz białą księgę

Kliknij obrazek, aby pobrać białą księgę.

Bezolejowe sprężone powietrze - biała księga