Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym niezwykle istotne jest sterylne środowisko pracy. Jeśli więc mówimy o sprężonym powietrzu, w grę wchodzi jedynie to bezolejowe.