Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym niezwykle istotne jest sterylne środowisko pracy. Jeśli więc mówimy o sprężonym powietrzu, w grę wchodzi jedynie to bezolejowe.

Przemysł farmaceutyczny

Produkcja wyrobów farmaceutycznych wymaga nie tylko zaawansowanej technologii procesowej, ale także dokładnego przestrzegania określonych warunków środowiskowych. Temperatura pomieszczenia, różnica ciśnień w pomieszczeniu, wilgotność i jakość powietrza są ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość produktu i niezawodność procesu. Często również samo sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w produkcji i ma bezpośredni kontakt z wytwarzanym produktem. Dlatego absolutna czystość tego sprężonego powietrza jest tak ważnym czynnikiem.

Czystość ma najwyższy priorytet

Sterylne środowisko jest niezbędne w przemyśle farmaceutycznym. Dlatego do produkcji sprężonego powietrza nadają się tylko w 100% bezolejowe sprężarki do pomieszczeń czystych. Zanieczyszczenie sprężonym powietrzem, np. w postaci oleju, może prowadzić do przerw w procesach, przestojów w produkcji i kosztownych zwrotów - nie wspominając już o szkodzeniu reputacji firmy. Dlatego też producenci nie mogą podejmować żadnego ryzyka i muszą zawsze zapewniać maksymalną jakość sprężonego powietrza.

Typowe obszary zastosowania

  • Sprężone powietrze jako powietrze procesowe
  • Wydmuchiwanie butelek i ampułek w sterylnym miejscu po ich Czyszczenie sprężonym powietrzem
  • Sprężone powietrze do mieszania, przesiewania i napełniania
  • Sprężone powietrze do filtrowania hormonów
  • Sprężone powietrze do szlifowania i mikronizacji wysokiej jakości proszki (szlifowanie strumieniem powietrza/ mikronizacja kontraktowa)
  • Sprężone powietrze jako powietrze sterujące zaworami pneumatycznymi do urządzeń laboratoryjnych
  • Sprężone powietrze jako powietrze przedmuchujące przy uszczelkach łożysk
  • Powłoka barwna tabletek
  • ...i wiele innych.

Sprężarki PureAir

CompAir oferuje szeroką gamę bezolejowych sprężarek czystego powietrza, które spełniają najwyższe standardy jakościowe i zapewniają wyjątkową wydajność, od serii DH po pionierską technologię Ultima. Niezawodne i wydajne modele, na których już teraz opiera się niezliczona ilość firm na całym świecie. Wszystkie sprężarki PureAir posiadają certyfikat klasy 0 i są w 100% bezsilikonowe.


Kliknij w powyższą grafikę, aby pobrać plik.

Najlepsze wskazówki dotyczące optymalizacji sprężarki