{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}
Farmaceutyki

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym niezwykle istotne jest sterylne środowisko pracy. Jeśli więc mówimy o sprężonym powietrzu, w grę wchodzi jedynie to bezolejowe.

Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu, takie jak olej, mogą spowodować przerwanie bądź zatrzymanie procesu produkcji, niezwykle kosztowne operacje związane z wycofaniem produktu z rynku, nie wspominając już o mogącej ucierpieć reputacji firmy. Bez wątpienia producenci nie mogą ryzykować, dlatego wymagają stałego źródła powietrza najwyższej jakości….

Typowe zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle farmaceutycznym to między innymi:

  • Powietrze wykorzystywane w procesach — powietrze wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie z produktem w celu jego oczyszczenia, napowietrzenia i przenoszenia
  • Zawory sterujące i tłoki — wykorzystywane w celu kontrolowania sprzętu używanego w procesie produkcji
  • Obsługa materiału — systemy wtłaczania płynów są obsługiwane przez sprężone powietrze w środowisku lotnym bez ryzyka wybuchu
  • Wytwarzanie azotu — powietrze filtrowane jest przez membranę w celu wytworzenia azotu
  • Kurtyny powietrzne — powietrze wykorzystywane jest jako kurtyna w celu wytworzenia bezpiecznej i czystej przestrzeni
  • Osuszanie produktu — powietrze mieszane jest z produktami w celu przyspieszenia procesu suszenia.

Oprócz zapotrzebowania na bezolejowe powietrze wysokiej jakości producenci muszą obniżyć koszty produkcji i podwyższyć wydajność, aby poprawić swoje wyniki finansowe.

CompAir oferuje szeroki asortyment sprężarek dostarczających powietrze całkowicie pozbawione oleju, których wyjątkowa wydajność pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele.

pl-PL