{{recommendedBannerText}}

Spacer
{{recommendedRegLangFull}}

Przemysłowe sprężarki powietrza

Z wysokiej jakości sprężonego powietrza korzysta wiele gałęzi przemysłu. Dlatego właśnie firma CompAir oferuje szeroką gamę energooszczędnych i niezawodnych rozwiązań sprężonego powietrza spełniających różne wymagania w konkretnych branżach.

Firma CompAir produkuje szeroką gamę przemysłowych sprężarek powietrza zaprojektowanych z wykorzystaniem najnowszych postępów techniki w dziedzinie sprężarek tłokowych, rotacyjnych śrubowych, odśrodkowych oraz przenośnych. Z myślą o różnych zastosowaniach w zakładach przemysłowych oferujemy szeroką gamę systemów sprężarek powietrza, w tym konstrukcje smarowane olejem i bezolejowe, o stałej i zmiennej prędkości, przenośne i inne.

W zakresie uzdatniania powietrza i akcesoriów oferujemy pełną gamę urządzeń instalowanych za systemami sprężania, w tym osuszaczy, produktów do filtracji i uzdatniania skroplin, generatorów azotu oraz układów odzysku ciepła i systemów zarządzania.

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz gamę sprężarek:

Sprężarki z wtryskiem oleju

Sprężarki bezolejowe

Uzdatnianie sprężonego powietrza i akcesoria

Sprężarki przewoźne

Czy potrzebuję sprężarki smarowanej olejem czy bezolejowej?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wyróżnia szereg klas czystości powietrza, do jakich może zaliczać się sprężone powietrze. Przed wybraniem typu kupowanej sprężarki należy wziąć pod uwagę, czy w danym zakładzie wymagana jest określona klasa powietrza.

W branży spożywczej, a także farmaceutycznej i chemicznej często wymaga się jakości powietrza klasy 0 według normy ISO. Norma ta określa najczystsze możliwe sprężone powietrze i wymaga stuprocentowej czystości powietrza. Jeśli w danym zastosowaniu potrzebne jest czyste powietrze, najefektywniejszym rozwiązaniem będzie sprężarka bezolejowa. Mimo że koszty początkowe mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnej sprężarki smarowanej, użytkownik ma gwarancję zasilania zawsze czystym powietrzem, które nie zawiera silikonu ani zanieczyszczeń.

Jeśli instalacja sprężonego powietrza będzie przeznaczona do użytku ogólnego i nie wymaga czystego powietrza klasy 0, bardziej ekonomicznym wyborem będzie sprężarka smarowana. Sprężarka smarowana to niezwykle popularny i najczęściej używany w przemyśle typ sprężarki. Tego rodzaju sprężarki są wytrzymałe, niezawodne i bardzo wydajne.

Jaka wielkość sprężarki jest właściwa?

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wielkość sprężarki. Należy uwzględnić indywidualne wymagania dotyczące powietrza i na tej podstawie określić wielkość. W przypadku wyboru zbyt małej sprężarki mogą pojawiać się problemy przy dużym zapotrzebowaniu na powietrze, a tym samym zakłócenia w trakcie produkcji. Z kolei zbyt duża sprężarka może marnować energię i podnosić koszty eksploatacji.

Konieczna jest również znajomość wymaganych wartości natężenia przepływu i ciśnienia. Należy kupić maszynę zapewniającą ciśnienie wystarczające do uzyskania wymaganej wydajności w konkretnym zastosowaniu. Aby uzyskać płynny przebieg procesu, należy wziąć pod uwagę natężenie przepływu sprężonego powietrza (m3/h / CFM) pod określonym ciśnieniem (bar/psi). Wszystkie te czynniki wpływają na wielkość wybranej sprężarki.

Jakiego typu sprężarka jest potrzebna?

Dostępnych jest wiele różnych technologii sprężarek: od sprężarek tłokowych po rotacyjne sprężarki śrubowe. Aby wybrać typ sprężarki, należy ponownie rozważyć potrzeby. Należy wziąć pod uwagę, ile godzin w roku sprężarka będzie musiała pracować, jeśli wymaga się ciągłego albo przerywanego zasilania powietrzem oraz jeśli zapotrzebowanie będzie się wahać. Wszystkie te czynniki wpływają na konstrukcję wybranej sprężarki, ponieważ każda sprężarka ma niepowtarzalne cechy i zalety.

Co należy zrobić przed zakupem

W razie wątpliwości można poprosić specjalistę o przeprowadzenie kontroli instalacji sprężonego powietrza. Może ona pomóc w ocenie zapotrzebowania na powietrze oraz dostarczyć cennych wskazówek umożliwiających poprawę ogólnej wydajności instalacji.

W znalezieniu rozwiązania idealnie dopasowanego do wymogów konkretnego zakładu pomagają eksperci firmy CompAir. Uwzględnimy zapotrzebowanie na powietrze i jego jakość, ciśnienie i natężenia przepływu oraz wszelkie inne czynniki wpływające na decyzję o zakupie, a także udzielimy fachowej porady dostosowanej do potrzeb klienta.

Zastosowania przemysłowych sprężarek powietrza

Przemysłowe sprężarki powietrza to podstawowy element umożliwiający wytwarzanie wielu produktów i realizację różnych procesów, z czego czasem nie zdajemy sobie sprawy. Sprężone powietrze jest wykorzystywane na skalę przemysłową w najróżniejszych zastosowaniach: od pakowania i przetwarzania żywności po powlekanie tabletek i malowanie natryskowe wagonów.

Wśród najpopularniejszych branż i zastosowań, w których wykorzystywane jest sprężone powietrze, warto wymienić następujące:

Przemysł motoryzacyjny

Używane do montażu samochodów i silników, a także do zasilania robotów z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji oraz do prac wykończeniowych związanych z malowaniem natryskowym.

Branża spożywcza i browarnictwo

Używane podczas produkcji wyrobów warzonych, a także do pakowania, przetwarzania i transportu żywności.

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Służy do transportu materiałów niebezpiecznych, a także do wytwarzania azotu i powietrza technologicznego bezpośrednio stykającego się z produktem.

Produkcja przemysłowa

Powszechnie używane w branży produkcyjnej w różnych zastosowaniach, takich jak choćby narzędzia i urządzenia sterowane pneumatycznie, podnośniki i śrutowanie.

Przemysł elektroniczny

Używane do czyszczenia kosztownych urządzeń elektronicznych, takich jak płytki drukowane, a także w maszynach do pobierania i odkładania elementów.

Przemysł naftowy i gazowniczy

Do typowych zastosowań zalicza się rafinacja ropy naftowej, synteza chemiczna związków petrochemicznych, transport rurociągami i wtryskiwanie gazów.

Branża morska i wojskowa

Sprężone powietrze zasila wiele funkcji na statkach oraz bywa używane w symulatorach i do obsługi tarcz strzeleckich w branży wojskowej.

Medycyna i stomatologia

W branży medycznej i stomatologicznej sprężone powietrze jest niezbędne w wielu zastosowaniach, takich jak sprzęt respiracyjny, zasilanie sprzętu chirurgicznego lub dentystycznego oraz sterylizacja.

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym sprężone powietrze jest używane do pakowania i zamykania leków, w pompach płynów do tłoczenia produktów ciekłych oraz w nożach pneumatycznych do cięcia produktów.

Przemysł włókienniczy

Sprężone powietrze może być wykorzystywane do produkcji wysokiej jakości materiałów w procesach tkania techniką pneumatyczną, przędzenia, teksturowania i farbowania.

Innowacyjność w projektowaniu

Firma Gardner Denver zainwestowała 16 milionów euro w ośrodek badawczo-rozwojowy w niemieckiej miejscowości Simmern, gdzie produkowane są przemysłowe sprężarki powietrza.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o innowacjach opracowywanych w tym ośrodku.

Firma Gardner Denver zainwestowała 16 milionów euro w ośrodek badawczo-rozwojowy w niemieckiej miejscowości Simmern, gdzie produkowane są przemysłowe sprężarki powietrza.

Stopień sprężania jest najważniejszą częścią sprężarki przemysłowej. Jest to miejsce, w którym wytwarzane jest sprężone powietrze, dlatego też produkcja każdego wirnika wymaga przestrzegania bardzo wąskich zakresów tolerancji. Aby dopasować do siebie pary wirników, należy zapewnić precyzję na poziomie nanometra.

(Film prezentujący więcej szczegółowych informacji na temat działania stopni sprężania jest dostępny na dole naszej strony poświęconej rozwiązaniom bezolejowym).


pl-PL