Sprężone powietrze dla zrównoważonej przyszłości

Znaczenie zrównoważonych systemów sprężonego powietrza dla bardziej ekologicznej produkcji

Walka ze zmianami klimatu

Atmosfera Ziemi ociepla się szybciej niż kiedykolwiek. Globalne temperatury rosną od ponad stu lat, a w ostatnich latach przyspieszyły i są obecnie najwyższe w historii.

Powód? Emisja dwutlenku węgla (CO2) powoduje efekt cieplarniany, zatrzymując ciepło i sprawiając, że nasz świat ociepla się szybciej, niż mogłoby to nastąpić w sposób naturalny. Zmniejszenie zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla jest niezbędne, jeśli chcemy utrzymać temperaturę na naszej planecie w ryzach.

Naciski ze strony pracowników, inwestorów i konsumentów, w połączeniu z coraz bardziej rygorystycznymi rządowymi normami emisji spalin, sprawiły, że przejście na ekologię stało się logicznym wyborem. W rezultacie przedsiębiorstwa starają się poprawić swoje referencje w zakresie ochrony środowiska i dążą do osiągnięcia coraz bardziej ambitnych celów w tym zakresie.

W tym rozdziale opisujemy, w jaki sposób odpowiedni system sprężonego powietrza może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu tych celów. 

Globalne stężenie CO2 w atmosferze w latach 1760-2021

sustainable-compressed-air_introduction

Sprężone powietrze dla zrównoważonej przyszłości