Produkcja farmaceutyczna

środowiska wrażliwe na produkcję

W środowiskach wrażliwych na produkcję, takich jak przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, spożywczy i napojów, obowiązują rygorystyczne normy zapewniające, że zakłady produkcyjne są wolne od zanieczyszczeń.

Gdy liczy się jakość
Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najściślej regulowanych branż na świecie.

Firmy produkujące leki muszą przestrzegać:

  • Protokół Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  • Farmakopea Europejska
  • Różne wytyczne Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
  • Zalecenia Międzynarodowej Rady ds. Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Środków Farmaceutycznych Stosowanych u Ludzi (ICH3)

Sprężone powietrze jest również kluczowym narzędziem wspomagającym procesy w przemyśle spożywczym i napojów, gdzie obowiązują surowe normy i przepisy dotyczące higieny w produkcji żywności. Na przykład na mocy europejskiego rozporządzenia w sprawie higieny żywności nr 852/2004 producenci mają obowiązek chronić konsumentów przed szkodliwymi lub niebezpiecznymi zanieczyszczeniami, w tym olejem i cząstkami stałymi.

Pamiętaj:

Wszystkie systemy sprężonego powietrza wymagają wymiany takich elementów, jak filtry, zawory, uszczelki. Aby jednak zapewnić wydajność sprężarki, ważne jest inwestowanie w oryginalne części zamienne. na przykład filtry nieoryginalne mają mniejszą zdolność zatrzymywania pyłu i zanieczyszczeń, co oznacza, że zanieczyszczenia mogą łatwo przedostawać się do układu.

Nieoryginalny środek smarny może powodować dodatkowe obciążenie elementu filtrującego, w wyniku czego kurz i inne cząstki stałe mogą dostać się do wewnętrznych elementów sprężarki, co niezmiennie prowadzi do pogorszenia wydajności mechanicznej. W obu przypadkach zatkane filtry powodują również pogorszenie efektywności energetycznej. Serwisowanie sprężarki przez producenta - a więc przez autoryzowanego technika - daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. Może to również zapewnić, że operatorzy nie będą mieli problemów z gwarancją maszyny.

cleanroom-production_cleanroom-engineer

"Sprężone powietrze ma kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych. Zanieczyszczenie może prowadzić do zmniejszenia wydajności, psucia się produktów i uszkodzenia sprzętu produkcyjnego, co powoduje dodatkowe koszty i nieoczekiwane przestoje. Oprócz wszelkich konsekwencji zdrowotnych, narażanie klientów na potencjalne ryzyko związane z zanieczyszczeniem produktu może zaszkodzić reputacji firmy."

<< Wróć do menu

Pharmaceutical production

production sensitive environments

In production-sensitive environments, such as pharmaceuticals, ­electronics, and food and ­beverage industries, there are stringent standards in place to ensure these manufacturing sites are ­pollutant-free.

When quality counts
The pharmaceutical industry is one of the most strictly regulated ­industries in the world.