Oprócz przestrzegania norm branżowych właściciele zakładów działających w środowiskach wrażliwych na produkcję mogą podjąć inne kroki w celu zagwarantowania czystego i niezawodnego zasilania sprężonym powietrzem z korzyścią dla środowiska.

W przeszłości wysoką jakość powietrza i oszczędność energii uzyskiwano stosując sprężarki smarowane olejem, w których filtracja chroniła produkty i urządzenia przed skutkami zanieczyszczeń. Jednak dla coraz większej liczby operatorów poszukujących absolutnej pewności, że nie istnieje ryzyko zanieczyszczenia, preferowaną opcją są rozwiązania bezolejowe.

Wybór rozwiązania bezolejowego to najbardziej ekologiczny wybór i może przyczynić się do poprawy ekologiczności zakładu.

oil-free-or-lubricated_text-w-image

Nasze produkty