Zalety sprężarek powietrza smarowanych olejem

Na przykład model L160e pracujący przez 8000 godzin/rok, w porównaniu z konwencjonalną sprężarką o mocy 160 kW, zapewnia redukcję emisji gazów cieplarnianych równą emisji z 32 samochodów osobowych lub 371 800 mil przejechanych przez samochód osobowy w ciągu jednego roku, a także pochłanianie dwutlenku węgla przez 181 akrów lasu.

Model L200e pracujący przez 8000 godzin/rok, w porównaniu z konwencjonalną sprężarką dwustopniową, zapewnia redukcję emisji gazów cieplarnianych równą emisji z 6 samochodów osobowych lub 70 000 mil przejechanych przez samochód osobowy w ciągu 12 miesięcy.

Są one dostępne w różnych wersjach, w tym w wersji płatowej, śrubowej, z pierścieniem cieczowym, spiralnej i łopatkowej. Olej można później usunąć ze sprężonego powietrza za pomocą dalszych urządzeń. Jest to dobre rozwiązanie do różnych zastosowań przemysłowych, takich jak produkcja, prace budowlane, gospodarka odpadami, kamieniołomy i recykling.

Podstawą każdej decyzji powinna być zawsze dokładna analiza aktualnej sytuacji i obliczenie aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze i poziomu ciśnienia oraz przewidywanego w przyszłości. Jeżeli elementy systemu, w tym oczyszczanie, są skoordynowane, a wydatki na konserwację zostały określone, można dokładniej oszacować koszty eksploatacji i energii oraz zmniejszyć ślad węglowy. 

Bezstronne planowanie

Do planowania najlepiej podejść bez uprzednich opinii, takich jak "musi to być sprężarka śrubowa/sprężarka tłokowa/sprężarka bezolejowa" lub "potrzebujemy urządzenia o mocy 75 kW", i rozważyć wszystkie opcje. W niektórych przypadkach, na przykład, sprężarka smarowana olejem może być najbardziej odpowiednią opcją do osiągnięcia pożądanych kosztów eksploatacji i oszczędności energii.

benefits-of-lubricated_img-w-text

Technologia smarowania olejem FourCore

Zrównoważone projektowanie dla przedsiębiorstw świadomych ekologicznie

FourCore: zmniejszenie ilości materiałów produkcyjnych i odpadów

W przypadku modelu L200e, w porównaniu z konwencjonalną dwustopniową sprężarką o mocy 200 kW:

  • Zmniejszenie zużycia materiału o 22%
  • Zmniejszenie ilości odpadów o 19%


Nowe sprężarki CompAir o mocy 160, 200 i 250 kW FourCore zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu ilości odpadów i poprawie zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu. W ten sposób powstał system, który nie tylko pracuje bardziej efektywnie niż alternatywne technologie sprężarek, ale który został stworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju.

benefits-of-lubricated_fourcore-img-n-text

Są to niezawodne i wydajne sprężarki, które można instalować wraz z różnymi narzędziami pneumatycznymi i akcesoriami w celu maksymalizacji rentowności.

Seria FourCore oferuje wszystkie możliwości sprężarki dwustopniowej , ale zajmuje tylko powierzchnię podstawy urządzenia jednostopniowego, umożliwiając wykorzystanie możliwości technologii dwustopniowej w firmach, które wcześniej nie dysponowały odpowiednią przestrzenią na terenie zakładu. 

W porównaniu z poprzednimi sprężarkami jednostopniowymi w tym przedziale wielkości firmy CompAir, nowe modele są do 8 procent bardziej wydajne, oferując najlepsze w swojej klasie rozwiązanie smarowane olejem.


FourCore L200e Open

FourCore: Model L200e1) zmniejsza emisję gazów cieplarnianych co odpowiada 70 000 mil przejechanych przez samochód osobowy w ciągu 12 miesięcy.1)
1) Praca przez 8000 godzin/rok w porównaniu z konwencjonalną sprężarką dwustopniową