Zmniejszenie śladu węglowego jest nie tylko słuszne, ale także korzystne dla biznesu

Sprężone powietrze stanowi znaczną część całkowitych kosztów energii ponoszonych przez europejskich producentów przemysłowych - zazwyczaj około 10%, a w niektórych zakładach nawet 40%.2) Oznacza to ponad 10 TWh energii elektrycznej każdego roku i około 4,3 mln ton CO2.

Koszty energii stanowią 80% całkowitego kosztu posiadania sprężarki, dlatego inwestowanie w maszyny przyjazne dla środowiska oraz optymalizacja istniejących systemów pod kątem mniejszego zużycia energii mogą znacznie obniżyć koszty produkcji sprężonego powietrza i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w przedsiębiorstwie.

2) https://pwemag.co.uk/news/fullstory.php/aid/4276/The_hidden_value_of_compressed_air_heat_recovery.html

why-go-green_gh-gas-emissions

“Przy całkowitej emisji gazów cieplarnianych wynoszącej około 700 milionów ton rocznie, sektor przemysłowy jest trzecim co do wielkości sprawcą zanieczyszczenia klimatu w Europie." 1)

1) https://carbonmarketwatch.org/publications/a-new-hope-recommendations-for-the-eu-emissions-trading-system-review

Pamiętaj:

Chociaż w przypadku sprężarek przyjaznych dla środowiska chodzi przede wszystkim o wydajność, wybór odpowiedniego modelu dla danego zapotrzebowania na sprężone powietrze jest nadal bardzo ważny. Jak duży przepływ powietrza jest potrzebny i do jakich zastosowań?

Czy sprężarka pracuje stale czy z przerwami? Na przykład, czy zapotrzebowanie na sprężone powietrze będzie się wahać ze względu na pracę zmianową lub sezonową?

Jak ważna jest jakość powietrza? Czynniki te powinny być zawsze brane pod uwagę przy określaniu specyfikacji systemu sprężonego powietrza.

why-go-green_how-much-airflow-pl

Obecnie istnieją unijne i międzynarodowe środki mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. obejmują one:

Green Deal
Jest to główna strategia Unii Europejskiej na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, której celem jest przejście gospodarki UE na zrównoważony model ekonomiczny. Nadrzędnym celem Zielonego Ładu, który zostanie przedstawiony w grudniu 2019 roku, jest uczynienie UE pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Jako kamień milowy w realizacji tego celu Komisja Europejska zaproponowała cel na rok 2030, polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z rokiem 1990.

Prawo klimatyczne UE
Powyższy cel na rok 2030 jest odzwierciedlony w europejskim prawie klimatycznym. Określono w nim limit poziomów usuwania CO2, które można zaliczyć na poczet realizacji celu na 2030 r., aby zapewnić, że państwa będą aktywnie obniżać emisje, a nie usuwać je z atmosfery np. poprzez lasy.

Porozumienie paryskie
Uzgodnione przez 196 stron w stolicy Francji w grudniu 2015 r. porozumienie klimatyczne w Paryżu ma na celu utrzymanie wzrostu temperatur globalnych w tym stuleciu "znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C" Każdy z sygnatariuszy musiał złożyć w ONZ plan działań na rzecz klimatu, w którym określił, jakie kroki podejmuje, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

<< Wróć do menu