Powiązane Aplikacje

Nasze sprężarki podnoszą jakość życia.

CompAir oferuje szereg różnych technologii do konkretnych zastosowań. Obecnie jedną z najważniejszych kwestii przy wyborze odpowiedniego rozwiązania sprężonego powietrza jest efektywność energetyczna — dostarczana ilość powietrza musi być jak najbardziej zbliżona do zapotrzebowania.

Technologia sprężarek powietrza firmy CompAir jest rozwijana od wielu lat — w każdej kolejnej generacji produktów wprowadzane są usprawnienia, które zwiększają wydajność. Ostatecznym celem jest oszczędzanie energii i zysk klientów.

Łącza na tej stronie odsyłają do informacji na temat niektórych stosowanych technologii, sprężonego powietrza i wyjaśnień, dlaczego jest ono potrzebne. Jaka jest różnica między modelami smarowanymi a bezolejowymi? W niektórych procesach wymaga się mobilnego źródła sprężonego powietrza. Jakie opcje są dostępne i jak najlepiej uzyskać maksymalną wydajność systemu sprężonego powietrza opartego na technologii napędów o zmiennej prędkości?