Technologia sprężarek powietrza smarowanych olejem

Powiązane produkty

Powiązane zastosowania

instalacja sprężarki śrubowej smarowanej olejem

Sprężarki smarowane


Sprężarki smarowane wymagają oleju, aby możliwy był płynny przebieg procesu produkcyjnego. Sprężarki te są niezawodne i wydajne oraz można je instalować razem z różnymi narzędziami i akcesoriami pneumatycznymi, aby zmaksymalizować rentowność i stworzyć optymalną instalację. Istnieją różne rodzaje sprężarek smarowanych, w tym krzywkowe, śrubowe, z pierścieniem cieczowym, spiralne i łopatkowe.


Olej może później zostać usunięty ze sprężonego powietrza przy użyciu szerokiej gamy urządzeń w dalszej części instalacji, takich jak filtry oleju i osuszacze. Pozwala to wyeliminować z powietrza wszelkie zanieczyszczenia z dokładnością do 0,01 mikrona. Dzięki temu sprężarki te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań przemysłowych, takich jak produkcja, roboty budowlane, gospodarka odpadami, przemysł wydobywczy, recykling i wiele innych.sterownik sprężarki Delcos XL
Sterownik sprężarki z ekranem dotykowym Delcos XL

Filtracja w separatorze oleju

Ze sprężonego powietrza należy usunąć olej. Separator oleju odpowiada za usunięcie jak największej ilości oleju oraz zwrócenie go do sprężarki w celu smarowania, dzięki czemu powietrze jest czyste i nie zawiera oleju.Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, dlaczego oryginalne części odgrywają kluczową rolę w procesie separacji powietrza/oleju w sprężarce powietrza CompAir.

Sterownik

Urządzenie to umożliwia sterowanie instalacją pneumatyczną i jej obsługę. Sterownik dostarcza zasilanie do monitorowania parametrów roboczych instalacji oraz zapewnia jej wydajną pracę.


Sprężarka smarowana olejem czy bezolejowa?

W rotacyjnej sprężarce śrubowej z wtryskiem oleju olej jest używany do czterech głównych celów. Jest on wtryskiwany do komory sprężania w celu chłodzenia maszyny, odpowiedniego smarowania części ruchomych, uszczelnienia oraz rozpraszania hałasu. Istotną rolę w utrzymaniu optymalnej temperatury w zakresie temperatur otoczenia odgrywa również zawór termostatyczny, który reguluje ilość oleju przepływającego do chłodnicy oleju lub obejścia.

Aby usunąć olej z produktu końcowego, sprężone powietrze opuszcza stopień sprężania i przepływa przez separator oleju. Poprzez zmiany prędkości urządzenie to usuwa większość oleju. W celu dalszego zmniejszenia ilości oleju można następnie użyć filtrów koalescencyjnych, dzięki czemu ilość nieusuniętego oleju spada do niskiego poziomu wynoszącego około 2–5 ppm.

Z kolei w bezolejowej sprężarce powietrza olej nie jest używany w komorach sprężania. Wirnik główny nie styka się z wirnikiem pomocniczym, a za utrzymywanie ich położenia odpowiadają smarowane mechanizmy rozrządu znajdujące się poza komorą sprężania. Dzięki temu powietrze na wylocie z tego rodzaju sprężarki jest całkowicie pozbawione oleju. W sprężarkach bezolejowych z wtryskiem wody zamiast oleju używa się wody i pełni ona takie same funkcje, czyli m.in. odpowiada za chłodzenie i smarowanie.

W wielu zakładach wybiera się bezolejową sprężarkę powietrza, a nie sprężarkę smarowaną olejem, ponieważ konstrukcje bezolejowe gwarantują dostarczanie czystego powietrza.

COMPAIR lubricated screw installation

Wskazówki dotyczące konserwacji sprężarki smarowanej

Stosuj odpowiedni olej

W sprężarkach śrubowych z wtryskiem olej odgrywa kluczową rolę. Należy zawsze dobrać typ oleju odpowiedni do konkretnej instalacji. Zawsze najlepszym wyborem jest oryginalny olej OEM, ponieważ pomaga on utrzymać integralność instalacji oraz zapewnia płynną i wydajną pracę sprężarki.

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju lub powietrza

Nieszczelności w instalacji mogą znacznie obniżyć wydajność, a tym samym zwiększyć koszty eksploatacji. Badania szczelności mogą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników serwisu posprzedażowego, którzy przy użyciu ultradźwiękowej technologii wykrywania przecieków są w stanie szybko i łatwo znajdować nieszczelności w instalacji.

Regularnie kontroluj stopień sprężania

Przy prawidłowej konserwacji stopień sprężania może zwykle przepracować około 44 tys. godzin. Takie czynniki, jak przegrzanie, niedostateczne smarowanie, skraplanie i korozja, mogą spowodować uszkodzenie stopnia sprężania, a co za tym idzie, jego nieprawidłowe działanie lub awarię. Regularne kontrole pod kątem prawidłowej pracy stopnia sprężania pomagają zdiagnozować i usunąć problem na wczesnym etapie.

Regularnie sprawdzaj węże

Należy okresowo sprawdzać węże sprężarek pod kątem pęknięć lub śladów korozji. Takie wady mogą być przyczyną nieszczelności, które obniżają efektywność energetyczną i zwiększają koszty eksploatacji.

Spuszczaj skropliny ze zbiorników odbiorczych powietrza

Regularne opróżnianie zbiorników odbiorczych pozwala utrzymać je w czystości oraz zapewnić ich bezproblemowe działanie. Zgromadzona wilgoć może szkodliwie wpływać na jakość dostarczanego sprężonego powietrza.

Sprawdzaj i wymieniaj filtry powietrza

Jeśli filtr powietrza nie działa efektywnie, może przepuszczać do wnętrza urządzenia zanieczyszczenia i cząstki pyłu z otoczenia. W efekcie sprężarka musi wykonywać więcej pracy, aby zasysać powietrze. Jeśli zauważono nagromadzenie się pyłu, warto rozważyć wymianę filtra powietrza.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jak działa stopień sprężania.para śrub obrotowych do sprężarki powietrza
Para wirników śrubowych

Co to jest rotacyjna sprężarka śrubowa?

Jednym z najpopularniejszych typów sprężarek smarowanych olejem jest sprężarka śrubowa. Tego rodzaju maszyna jest sprężarką wyporową i obecnie najczęściej stosowanym typem sprężarki. Główne części śrubowego elementu sprężającego to wirnik pomocniczy i główny. Gdy poruszają się one względem siebie, zmniejsza się przestrzeń między nimi a obudową. Spręż sprężarki śrubowej zależy od długości i profilu śruby oraz formy otworu wylotowego.

Te dwa wirniki są zazwyczaj projektowane z różnymi profilami. Wirnik główny ma występy, a wirnik pomocniczy — wgłębienia. Dzięki temu zazębiają się one ze sobą. Wirnik główny zwykle projektuje się z mniejszą liczbą występów niż wirnik pomocniczy, dzięki czemu obraca się on z większą prędkością, napędzając wirnik pomocniczy.

Element śrubowy nie jest wyposażony w żadne zawory i nie ma sił mechanicznych, które mogłyby spowodować brak równowagi. Może on zatem pracować z dużą prędkością wału, wytwarzając wysokie natężenie przepływu przy małych wymiarach zewnętrznych.


Główne części i funkcje rotacyjnej sprężarki śrubowej

Wirniki

Realizują one podstawową funkcję rotacyjnej sprężarki śrubowej, a ich para jest umieszczona wewnątrz cylindrów sprężających. Obracające się wirniki wychwytują pewną objętość powietrza i w trakcie jego przepływu przez wirnik sprężają je (zwiększają jego ciśnienie).

Silnik elektryczny

Sprężarka potrzebuje mocy, a ta pochodzi z silnika. Silnik służy do obracania wirnika głównego, który z kolei napędza wirnik pomocniczy.

Łożyska

Ich zadaniem jest utrzymywanie wirników w prawidłowym położeniu. Znajdują się one na końcach obu wirników i zapewniają równomierne obracanie się wirników oraz ich ciągłe wyważenie.

Zawór ssawny i tłoczny

Zawory te sterują początkowym pobieraniem gazu do sprężarki oraz usuwaniem go z tej maszyny. Zawór ssawny otwiera się, aby wpuścić powietrze do układu, a do zaworu tłocznego dociera sprężone powietrze na końcu procesu.