Technologia sprężarek powietrza smarowanych olejem

Sprężarki smarowane


Sprężarki smarowane wymagają oleju, aby możliwy był płynny przebieg procesu produkcyjnego. Sprężarki te są niezawodne i wydajne oraz można je instalować razem z różnymi narzędziami i akcesoriami pneumatycznymi, aby zmaksymalizować rentowność i stworzyć optymalną instalację. Istnieją różne rodzaje sprężarek smarowanych, w tym krzywkowe, śrubowe, z pierścieniem cieczowym, spiralne i łopatkowe.


Olej może później zostać usunięty ze sprężonego powietrza przy użyciu szerokiej gamy urządzeń w dalszej części instalacji, takich jak filtry oleju i osuszacze. Pozwala to wyeliminować z powietrza wszelkie zanieczyszczenia z dokładnością do 0,01 mikrona. Dzięki temu sprężarki te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań przemysłowych, takich jak produkcja, roboty budowlane, gospodarka odpadami, przemysł wydobywczy, recykling i wiele innych.oil lubricated screw compressor installation
a pair of rotary screws for air compressor
Para wirników śrubowych

Co to jest rotacyjna sprężarka śrubowa?

Jednym z najpopularniejszych typów sprężarek smarowanych olejem jest sprężarka śrubowa. Tego rodzaju maszyna jest sprężarką wyporową i obecnie najczęściej stosowanym typem sprężarki. Główne części śrubowego elementu sprężającego to wirnik pomocniczy i główny. Gdy poruszają się one względem siebie, zmniejsza się przestrzeń między nimi a obudową. Spręż sprężarki śrubowej zależy od długości i profilu śruby oraz formy otworu wylotowego.

Te dwa wirniki są zazwyczaj projektowane z różnymi profilami. Wirnik główny ma występy, a wirnik pomocniczy — wgłębienia. Dzięki temu zazębiają się one ze sobą. Wirnik główny zwykle projektuje się z mniejszą liczbą występów niż wirnik pomocniczy, dzięki czemu obraca się on z większą prędkością, napędzając wirnik pomocniczy.

Element śrubowy nie jest wyposażony w żadne zawory i nie ma sił mechanicznych, które mogłyby spowodować brak równowagi. Może on zatem pracować z dużą prędkością wału, wytwarzając wysokie natężenie przepływu przy małych wymiarach zewnętrznych.Główne części i funkcje rotacyjnej sprężarki śrubowej

Wirniki

Realizują one podstawową funkcję rotacyjnej sprężarki śrubowej, a ich para jest umieszczona wewnątrz cylindrów sprężających. Obracające się wirniki wychwytują pewną objętość powietrza i w trakcie jego przepływu przez wirnik sprężają je (zwiększają jego ciśnienie).

Silnik elektryczny

Sprężarka potrzebuje mocy, a ta pochodzi z silnika. Silnik służy do obracania wirnika głównego, który z kolei napędza wirnik pomocniczy.

Łożyska

Ich zadaniem jest utrzymywanie wirników w prawidłowym położeniu. Znajdują się one na końcach obu wirników i zapewniają równomierne obracanie się wirników oraz ich ciągłe wyważenie.

Zawór ssawny i tłoczny

Zawory te sterują początkowym pobieraniem gazu do sprężarki oraz usuwaniem go z tej maszyny. Zawór ssawny otwiera się, aby wpuścić powietrze do układu, a do zaworu tłocznego dociera sprężone powietrze na końcu procesu.Filtracja w separatorze oleju

Ze sprężonego powietrza należy usunąć olej. Separator oleju odpowiada za usunięcie jak największej ilości oleju oraz zwrócenie go do sprężarki w celu smarowania, dzięki czemu powietrze jest czyste i nie zawiera oleju. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, dlaczego oryginalne części odgrywają kluczową rolę w procesie separacji powietrza/oleju w sprężarce powietrza CompAir.

Sterownik

Urządzenie to umożliwia sterowanie instalacją pneumatyczną i jej obsługę. Sterownik dostarcza zasilanie do monitorowania parametrów roboczych instalacji oraz zapewnia jej wydajną pracę.Delcos XL compressor controller
Sterownik sprężarki z ekranem dotykowym Delcos XL

Sprężarka smarowana olejem czy bezolejowa?

W rotacyjnej sprężarce śrubowej z wtryskiem oleju olej jest używany do czterech głównych celów. Jest on wtryskiwany do komory sprężania w celu chłodzenia maszyny, odpowiedniego smarowania części ruchomych, uszczelnienia oraz rozpraszania hałasu. Istotną rolę w utrzymaniu optymalnej temperatury w zakresie temperatur otoczenia odgrywa również zawór termostatyczny, który reguluje ilość oleju przepływającego do chłodnicy oleju lub obejścia.

Aby usunąć olej z produktu końcowego, sprężone powietrze opuszcza stopień sprężania i przepływa przez separator oleju. Poprzez zmiany prędkości urządzenie to usuwa większość oleju. W celu dalszego zmniejszenia ilości oleju można następnie użyć filtrów koalescencyjnych, dzięki czemu ilość nieusuniętego oleju spada do niskiego poziomu wynoszącego około 2–5 ppm.

Z kolei w bezolejowej sprężarce powietrza olej nie jest używany w komorach sprężania. Wirnik główny nie styka się z wirnikiem pomocniczym, a za utrzymywanie ich położenia odpowiadają smarowane mechanizmy rozrządu znajdujące się poza komorą sprężania. Dzięki temu powietrze na wylocie z tego rodzaju sprężarki jest całkowicie pozbawione oleju. W sprężarkach bezolejowych z wtryskiem wody zamiast oleju używa się wody i pełni ona takie same funkcje, czyli m.in. odpowiada za chłodzenie i smarowanie.

W wielu zakładach wybiera się bezolejową sprężarkę powietrza, a nie sprężarkę smarowaną olejem, ponieważ konstrukcje bezolejowe gwarantują dostarczanie czystego powietrza.

COMPAIR lubricated screw installation

Wskazówki dotyczące konserwacji sprężarki smarowanej

Stosuj odpowiedni olej

W sprężarkach śrubowych z wtryskiem olej odgrywa kluczową rolę. Należy zawsze dobrać typ oleju odpowiedni do konkretnej instalacji. Zawsze najlepszym wyborem jest oryginalny olej OEM, ponieważ pomaga on utrzymać integralność instalacji oraz zapewnia płynną i wydajną pracę sprężarki.

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju lub powietrza

Nieszczelności w instalacji mogą znacznie obniżyć wydajność, a tym samym zwiększyć koszty eksploatacji. Badania szczelności mogą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników serwisu posprzedażowego, którzy przy użyciu ultradźwiękowej technologii wykrywania przecieków są w stanie szybko i łatwo znajdować nieszczelności w instalacji.

Regularnie kontroluj stopień sprężania

Przy prawidłowej konserwacji stopień sprężania może zwykle przepracować około 44 tys. godzin. Takie czynniki, jak przegrzanie, niedostateczne smarowanie, skraplanie i korozja, mogą spowodować uszkodzenie stopnia sprężania, a co za tym idzie, jego nieprawidłowe działanie lub awarię. Regularne kontrole pod kątem prawidłowej pracy stopnia sprężania pomagają zdiagnozować i usunąć problem na wczesnym etapie.

Regularnie sprawdzaj węże

Należy okresowo sprawdzać węże sprężarek pod kątem pęknięć lub śladów korozji. Takie wady mogą być przyczyną nieszczelności, które obniżają efektywność energetyczną i zwiększają koszty eksploatacji.

Spuszczaj skropliny ze zbiorników odbiorczych powietrza

Regularne opróżnianie zbiorników odbiorczych pozwala utrzymać je w czystości oraz zapewnić ich bezproblemowe działanie. Zgromadzona wilgoć może szkodliwie wpływać na jakość dostarczanego sprężonego powietrza.

Sprawdzaj i wymieniaj filtry powietrza

Jeśli filtr powietrza nie działa efektywnie, może przepuszczać do wnętrza urządzenia zanieczyszczenia i cząstki pyłu z otoczenia. W efekcie sprężarka musi wykonywać więcej pracy, aby zasysać powietrze. Jeśli zauważono nagromadzenie się pyłu, warto rozważyć wymianę filtra powietrza.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jak działa stopień sprężania.pl-PL