{{recommendedBannerText}}

Spacer
{{recommendedRegLangFull}}
CompAir aftermarket en servicebanner

Smeermiddelen

Smeermiddelen zijn van essentieel belang voor gesmeerde schroefcompressoren. Maar al te vaak wordt dit essentiële onderdeel van het compressorpakket door de eigenaar van de machine verkeerd begrepen en onvoldoende op prijs gesteld. De verleiding om goedkopere alternatieven te zoeken is vaak groter dan voorzichtigheid en gezond verstand, met als gevolg slechtere prestaties en dure reparaties.

Het Fluid Force smeermiddel is samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde basisoliën en additieven, zodat de compressor langer kan draaien. Smeermiddelen met de garantie van Fluid Force blijken uitermate duurzaam te zijn tijdens de strikte compressortests van CompAir. Bovendien waarborgen ze de energie-efficiëntie en de zuiverheid van de compressor.

  • Dit assortiment hoogwaardige smeermiddelen is specifiek ontworpen om te voldoen aan de bedrijfsvereisten van alle olie-geïnjecteerde schroefcompressoren, of deze te overschrijden.
  • Zorg ervoor dat u profiteert van de zekerheid en de totale bescherming die de Fluid Force smeermiddelen van CompAir leveren. Wij noemen dit ‘The Liquid Asset’ ofwel het vloeibare hulpmiddel.
  • Door de smeermiddelen met een garantie van CompAir te gebruiken, kan de eigenaar van de machine profiteren van de uitgebreide Assure™ garantie die door geen enkel ander smeermiddel wordt geboden

Oliebemonstering en -analyse kunnen problemen identificeren zodra die zich voordoen, met als gevolg minimale downtime, lagere reparatiekosten en een optimale energie-efficiëntie.

Uitgebreide analyserapporten bieden informatie over externe verontreinigingen, met inzicht in de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het smeermiddel en de prestaties van de compressor, of over interne verontreinigingen. De rapporten geven een 'early warning' over mogelijke storingen. Wij leveren een goed leesbaar rapport met informatie over wanneer de olie opnieuw bemonsterd moet worden, welke parameters abnormaal zijn en mogelijke stappen die u moet ondernemen om afwijkende situaties bij de smering te verhelpen.

Fluid Force 4000 Hour

Vloeistof

Saco

Overig

nl-NL