Technologie vysoušecího sušení vzduchu


CompAir_air-treatment_family image

<< zpět na domovskou stránku sušiček

Vysoušecí sušičky fungují na principu migrace vlhkosti vždy do nejsuššího možného prostředí. Proto se vodní pára ze stlačeného vzduchu odstraňuje jeho průchodem přes adsorpční vysoušecí materiál. Na výše uvedeném obrázku řady výrobků pro úpravu vzduchu CompAir je uprostřed u dvou věží zobrazen vysoušeč vzduchu a tyto typy vysoušečů vzduchu mohou zvládnout větší objem proudícího vzduchu. Níže je uveden kompletní sortiment vysoušecích sušiček.

Při kontaktu vzduchu s adsorpčním materiálem dochází k přenosu vodní páry z vlhkého vzduchu do suchého vysoušedla, avšak adsorpční materiály mají pevnou adsorpční kapacitu a po jejím dosažení musí být regenerovány nebo vyměněny. 

Pro zajištění nepřetržité dodávky čistého a suchého stlačeného vzduchu proto adsorpční sušičky využívají dvě komory desikantního materiálu a v každém okamžiku, kdy je jedna komora v provozu, suší příchozí stlačený vzduch, druhá je buď off-line, regeneruje se nebo je znovu natlakována a připravena k provozu.

Tímto způsobem odstraňují vodu všechny vysoušecí sušičky. Energie spotřebovaná vysoušecí sušičkou může být přímo přičítána metodě použité k regeneraci adsorpčního materiálu. Společnost CompAir nabízí ucelený sortiment využívající nejnovější technologie, které poskytují energeticky účinné řešení s nejnižšími náklady na životní cyklus. Naše kompletní řada sušiček je vyráběna ve vlastní režii, takže stejné standardy kvality, výkonu a účinnosti, jaké poskytují naše řady kompresorů, lze nyní využít i u řady sušiček vzduchu, včetně níže uvedených výhod:

  • Robustní a spolehlivá konstrukce prověřená průmyslem
  • Vhodné pro všechna průmyslová odvětví a aplikace - některé metody regenerace vysoušecích sušiček brání jejich použití v určitých průmyslových odvětvích/aplikacích
  • Nižší kapitálové investice a menší složitost ve srovnání s jinými metodami regenerace sušiček
  • Nižší náklady na údržbu ve srovnání s jinými metodami regenerace sušiček
  • Žádné topení, ohřívače nebo problémy související s teplem

Chcete-li se dozvědět více, vyberte si produkt: