Oil Sampling

Oil Sampling and analysis can identify problems in the earliest stages which can keep downtime to a minimum, reduce repair cost and ensure optimum energy efficiency.

Detailní zprávy z analýz poskytují informace o externí kontaminaci, které poskytují vhled do podmínek okolí ovlivňujících mazivo a provoz kompresoru, nebo o interní kontaminaci, které by poskytly včasné varování ohledně nesprávné funkce jeho součástí. Dodáme snadno pochopitelnou zprávu, která bude obsahovat: informace o tom, kdy opět provést vzorkování, jaké parametry jsou abnormální, a možná opatření, která je třeba přijmout při abnormalitách lubrikace

Jaké jsou přínosy?

  • Snižování prostojů a ztrát výroby
  • Možnost vytipovat možné problémy v jejich počátečním stádiu
  • Možnost plánovat údržbu s dostatečným předstihem
  • Pomáhá vám ušetřit peníze
  • Snižuje náklady na opravy
  • Zbaví vás starostí
  • Ujištění o stavu oleje
  • Podává informace o stavu kompresoru