Audity systému stlačeného vzduchu

Ať již chcete modernizovat nebo vyměnit svoji síť kompresorů nebo jen vylepšit energetickou výkonnost svojí stávající instalace, nejlepším způsobem jejího zahájení je provedení auditu systému stlačeného vzduchu.

Audity systému stlačeného vzduchu jsou účinným způsobem, jak zjistit aktuální spotřebu energie a vyhodnotit potřebu stlačeného vzduchu.

Kromě auditu svého systému stlačeného vzduchu byste do své rutinní údržby měli zařadit také pravidelné kontroly úniku vzduchu.

airINSITE logo

 

Jednoduchá kontrola úniku může rychle zjistit problémy a přijatá nápravná opatření mohou mít okamžitý pozitivní účinek s krátkou dobou návratnosti.

Jak se audit systému stlačeného vzduchu provádí?

Audity systémů stlačeného vzduchu mohou být jednoduché, nebo komplexní, a to dle vašich požadavků. Ke kompresoru ve vaší síti se na určité časové období připojí jednotka záznamu dat. Výsledky auditu lze použít k analýze, např. nároků vašeho systému stlačeného vzduchu, spotřeby energie a průtoku.

Naši technici vám poté mohou dát doporučení, která vám pomohou zvolit správnou velikost a sestavu kompresorů s regulací nebo bez regulace otáček. Audit sytému stlačeného vzduchu může také zjistit potřebu přechodu na nový, výkonnější stroj, provedení dalších zlepšení sítě, renovaci systému potrubí nebo zlepšení řízení vašeho kompresoru. Můžeme vám poskytnout radu týkající se možných zlepšení, která můžete ve své síti uplatnit, abyste snížili objem úniku a ušetřili peníze.

Je také dobré vědět, že nevhodně navržený systém potrubí (např. takový, který má příliš mnoho ohybů nebo spojů nebo který přepravuje vzduch na velké vzdálenosti), může snižovat tlak vzduchu. A proto vám ve společnosti CompAir můžeme také poradit nejlepší opatření k zajištění špičkového výkonu fungování vaší sítě.

5 hlavních cílů auditu systému stlačeného vzduchu

  • Nároky a dodávka stlačeného vzduchu – ujistěte se, že máte ty správné kompresory, jimiž efektivně uspokojíte své nároky na stlačený vzduch
  • Odstraňte úniky – úniky představují nákladné mrhání energií a penězi
  • Vyhněte se přetlakování systému – vyšší tlak s sebou nese vyšší energii a zvýšené riziko úniků. Zvažte svoje potřeby. Snížení tlaku v systému může vyřešit mnoho problémů.
  • Nekvalitní rozvody – staré potrubí, jeho nevhodná velikost, příliš mnoho ohybů a odboček snižuje výkonnost vašeho systému stlačeného vzduchu
  • Udržujte kompresorový systém – výměna vzduchových a olejových filtrů, odlučovačů a maziv v optimální dobu, a ne až při zanesení, kdy dojde ke ztrátě tlaku nebo poškození kompresorového systému

airinsite tools