Powrót do listy produktów

Uzdatnianie kondensat

Przekonująca koncepcja odprowadzania kondensatu

Elektrycznie sterowane spusty kondensatu firmy CompAir wyznaczają standardy branżowe w dziedzinie niezawodnego odprowadzania skroplin w rozsądnej cenie.

Nasze elektroniczne spusty skroplin są przeznaczone do pracy ze sprężonym powietrzem i gazami przemysłowymi. Zostały one specjalnie zaprojektowane do współpracy z filtrami sprężonego powietrza, osuszaczami ziębniczymi, zbiornikami mokrego powietrza i chłodnicami końcowymi, aby ograniczyć wycieki sprężonego powietrza. Efektem końcowym jest oszczędność pieniędzy.
 
Spusty te są na tyle elastyczne, że możliwe jest ich zastosowanie jako samodzielnego wyposażenia. Można je szybko zainstalować w razie potrzeby i mają niewielkie wymagania w zakresie konserwacji. Urządzenia do spustu skroplin nie powinny być jednak uważane za opcjonalne. Jest to doskonała funkcja, w którą dobrze jest wyposażyć każdą konfigurację sprężarki powietrza. Najlepszy system sprężonego powietrza, składający się z najwyższej jakości sprężarek, osuszaczy i filtrów, nadal wymaga odprowadzenia skroplin.
 
Bez usuwania skroplin układ sprężonego powietrza może zapewnić niespójny dopływ suchego powietrza. W przypadku obecności skroplin istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów produkcyjnych. Może to obejmować występowanie rdzy i korozji, a przy niskich temperaturach istnieje możliwość powstawania szronu.
 
Wentylacja z odzyskiem ciepła zmniejsza powstawanie skroplin i ma ona na celu odprowadzanie ciepła przed kondensacją skroplin w atmosferze. Nie usuwa ona samych skroplin. Wydajne i inteligentne rozwiązanie w dziedzinie sprężonego powietrza to coś więcej niż zestaw sprężarek wysokiej jakości. To połączenie fachowej wiedzy i produktów z zakresu wytwarzania, filtrowania, osuszania, skraplania oraz oczyszczania powietrza.
 
Istnieją różne zastosowania usług oczyszczania, które mogą być wymagane do zapewnienia odpowiedniej ochrony. Zdarza się również, że podczas procesu sprężania powietrza skropliny są sprężane i odprowadzane w podwyższonych temperaturach w stanie nasyconym. Gdy powietrze ochładza się w chłodnicach końcowych, osuszaczach lub rurach, para zamienia się w postać płynną, która następnie miesza się z każdym normalnym olejem przeniesionym ze sprężarki. Skropliny zostają zanieczyszczone olejem i muszą zostać oczyszczone przed wydaleniem ich do systemu kanalizacyjnego lub na ziemię. Olej należy oddzielić od skroplin i tylko one mogą zostać usunięte. Olej należy odzyskać i zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

 
W każdym systemie sprężonego powietrza woda stanowi największe i często najbardziej oczywiste zanieczyszczenie. Usuwanie tych skroplin z systemu może zużywać dużo energii, jeśli nie będzie właściwie zarządzane. Oferujemy różne produkty spełniające wszelkie potrzeby klientów.

Powiązane produkty i usługi

pl-PL