Odzyskuj ciepło Oszczędzaj pieniądze i zmniejszaj swój ślad węglowy

Wykorzystaj ciepło odpadowe na swoją korzyść

Jest niezwykle ważne, abyśmy skupili się na energii teraz i w przyszłości:

Wykorzystaj to ciepło odpadowe na swoją korzyść: odzyskanie go pozwoli Ci zaoszczędzić ogromne ilości energii, zmniejszyć emisję CO2 i poprawić koszty operacyjne.

Dlaczego odzyskiwanie ciepła

Z termodynamiki wynika, że około 94% energii potrzebnej do pracy sprężarki zamienia się w 
ciepło. Bez odzysku, ciepło to jest bezpośrednio wydmuchiwane do atmosfery.

Ciepło wytwarzane podczas sprężania jest opłacane jako część procesu, a następnie tworzy dodatkowe koszty, ponieważ ciepło to musi być usunięte przez wentylatory chłodzące lub przez użycie wody. Jednocześnie większość przedsiębiorstw zużywa dużo energii i pieniędzy na wytworzenie gorącej wody procesowej, ogrzewanie pomieszczeń lub wstępne podgrzanie wody do wytwarzania pary.

Biorąc pod uwagę, że systemy sprężonego powietrza odpowiadają za 10% całej energii elektrycznej zużywanej w przemyśle, a energia stanowi największy koszt cyklu życia sprężarki, sensowne jest odzyskiwanie tego ciepła, oszczędzanie energii i obniżanie kosztów.

why-heat-recovery

Podniesienie efektywności systemu sprężonego powietrza

Dzięki układowi odzysku ciepła firmy CompAir ciepło wytwarzane przez sprężarkę może być ponownie wykorzystane, co zapewnia następujące KORZYŚCI:

  • Znaczne oszczędności kosztów energii.
  • Niezwykle krótki czas zwrotu inwestycji - zwykle poniżej roku.
  • Niższa emisja CO2
  • Rozwiązania pod klucz
  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Brak wpływu na zasilanie sprężonym powietrzem
  • Wysoka niezawodność

Różne rozwiązania bezolejowego odzysku ciepła

E-Max

Oblicz swoje oszczędności

Pliki do pobrania